English version

DNS instruktorský tým

Certifikovaní instruktoři

DNS certifikovaní instruktoři mají minimálně pět let klinické praxe pod vedením prof. Pavla Koláře. Mají magisterské vzdělání v oboru fyzioterapie a jsou kvalitně vyškolení v technikách funkčního vyšetření a terapie podle principů vývojové kineziologie včetně mobilizačních a relaxačních technik a reflexní lokomoce.  DNS certifikovaní instruktoři pracují pod vedením Prof. Koláře na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol nebo v Centru pohybové  medicíny Prof. Koláře. Principy vývojové kineziologie a techniky DNS vyučují pod vedením prof. Koláře i samostatně v ČR i v zahraničí. Podílejí se též na tvorbě DNS edukačních materiálů i na výzkumných projektech zaměřených na objektivizaci funkčního vyšetření a terapie v rehabilitaci.


Tým DNS instruktorů vyučuje kompletní série kurzů zaměřených na obecnou klinickou aplikaci DNS v rehabilitaci (Kurzy A-D pro zdravotnické profesionály), kurzy zaměřené na pediatrickou problematiku (DNS pediatrické kurzy 1-3 pro zdravotníky). DNS sportovní kurzy (část I,II a III) jsou určeny profesionálům z oblasti sportu a jsou zaměřeny jak na aplikaci DNS ve sportu obecně, tak na konkrétní využití u specifických sportů. Koncept DNS FIT KID je určen všem, kteří se věnují pohybovým aktivitám dětí. Dále jsou  k dispozici praktické „refresh“ a obecné „skills“ kurzy,  i kurzy se specifickým tématickým zaměřením jako např. aplikace DNS u pacientů s ortopedickými či neurologickými diagnózami, u pacientů s dysfunkcí pánevního dna, kombinace DNS a jógy a další.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -