English version

Mgr. Karolína Ptáková

Karolína ukončila magisterské studium fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2011. Během studia absolvovala studijním programu ERASMUS na Satakunta University of Applied Science v Pori ve Finsku.

Po ukončení studia nastoupila na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, pod vedením prof. Pavla Kolaře. Zpočátku se věnovala především rehabilitaci dospělých pacientů, od roku 2014 se začala specializovat zejména na dětské pacienty. Karolína pracuje, jak s ambulantními pacienty, tak s pacienty hospitalizovanými na lůžkové části Kliniky rehabilitace. V ambulantní praxi je její spektrum pacientů velmi pestré, od kojenců až po náctileté, s diagnózami jako např. opožděný psychomotorický vývoj, posturální asymetrie, vadné držení těla, skoliózy, poúrazové stavy, DMO a další. V rámci nemocničního provozu dochází na lůžkové oddělení dětské hematoonkologie, kde pracuje zejména s pacienty s hemofilií. 

Karolína též vede skupinové cvičení dětské jógy pro předškolní a mladší školní děti, v rámci výuky spolupracuje s Českou asociací dětské jógy. 

Během své praxe absolvovala řadu odborných kurzů, např. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Komplexní terapie trigger pointů, NDT Basic Bobath pro pediatrickou praxi, Kinesiotaping, Diagnostika a terapie u idiopatické skoliózy, Metodika cvičení dětské jógy a další. 

Od roku 2015 působí jako instruktor DNS v ČR i v zahraničí. Specializuje se na aplikaci DNS u dětí v propojení s dětskou jógou, zaměřuje se i na edukaci laické veřejnosti a podílí se na vývoji konceptu DNS Batole a DNS Předškolák.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -