Přažská škola rehabilitace

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DNS Kolář

Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice
i v terapii pohybového systému.

Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

®

Novinky

Zaregistrujte se na interaktivní online workshop  s excelentním terapeutem Petrem Bitnarem

Online -  24.9. 2023

Hodinový program v angličtině

PROGRAM COVIDMOVE

Zvýšení pohybové aktivity po pandemii COVID 19

1.11.2023. FN Motol s možností Online sledování

Online registrace


DNS silový trénink

Kurz pro trenéry pracující v posilovně

Aplikace konceptu DNS v rámci tradičního silového tréninku s využitím tlaků, tahů, visů a dřepů a dalších tradičních posilovacích technik.

DNS silový trénink část “I” bude následován částmi II a III s možností získání certifikátu DNS trenéra

 


4 sestavy cvičení dávají přesný návod, jak cviky poskládat za sebou do jednotlivých plynulých sérií.

Od první ke čtvrté sestavě se postupně zvyšuje náročnost cvičení.

Délka jedné série je 15-20 min. Celkem 66 min.

Předplatitelé DNS video knihovny najdou nová videa na svém účtě

Ostatní se mohou registrovat zde

Tato videa jsou k dispozici i v samostatné sekci  Pro pacienty

Podívejte se na DNS cvičení aerobik týmu inspirované programem

DNS FIT KID. Tato sestava procvičuje pohybovou dynamiku, rychlost, šikovnost, orientaci v prostoru, rovnováhu a schopnost rychle se přizpůsobit specifické pozici. Chcete tyto poohybové prvky také používat v praxi?

Přihlašte se na kurz DNS FIT KID

Praha  -  11.-12.1. 2024  -  DNS FIT KID

Praha  -  5.-6.10. 2023  -  DNS FIT KID LICENCE

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -