Přažská škola rehabilitace

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DNS Kolář

Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice
i v terapii pohybového systému.

Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

®

Novinky

DNS silový trénink

Kurz pro trenéry pracující v posilovně 

Aplikace konceptu DNS v rámci tradičního silového tréninku s využitím tlaků, tahů, visů a dřepů a dalších tradičních posilovacích technik. 

DNS silový trénink část “I” bude následován částmi II a III s možností získání certifikátu DNS trenéra 


Pro absolventy kurzů: 

  • DNS sportovní kurz I,II, III
  • DNS cvičení ve vývojových řadách
  • DNS skills workshopy: Trup a HK, Trup a DK
  • DNS běžecký speciál


Ti, kteří úspěšně absolvovali výše jmenované kurzy a složili testy v rámci sportovního kurzu II a III mohou získat Osvědčení o rekvalifikaci pro činnost: Instruktor/instruktorka zdravotní tělesné výchovy


  • Dalších 5 sestav cvičení pro pacienty od DNS instruktorky Veroniky Čmolíkové
  • Tipy jak rozpoznat chyby při cvičení
  • Příklady korekcí a modifikací
  • Váš průvodce domácím cvičením za účelem prevence i terapie bolestí zad

Předplatitelé DNS video knihovny najdou nová videa na svém účtě v sekci „Pro pacienty“. 

Ostatní se mohou registrovat zde

U příležitosti kurzu v Košicích, ve spolupráci s Rehab Care

27.4.2024

 

20 min rozhovor o smyslu fyzioterapie, důležitosti mezioborové spolupráce i o filozofii práce prof. Koláře s pacienty i sportovci

prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.: Funkční vyšetření a stabilizace kyčelního kloubu podle konceptu DNS

PhDr. Petr Bitnar, Ph.D.: Viscerální problematika ve vztahu k oblasti pánve a kyčelního kloubu

Využijte českou verzi DNS vyšetřovacího protokolu v praxi při vyšetřování klientů a pacientů i pro výzkumné účely


Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -