Přažská škola rehabilitace

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DNS Kolář

Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice
i v terapii pohybového systému.

Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

®

Novinky

Přihlašte se na 4 dílný interaktivní online program s DNS instruktorem z USA Mikem Rintalou.

Online - May 10-31, 2023 - Movement Preparation and Flow

Seminář je v angličtině

 

Nové kurzy s Oldou Chramostou:

Nové kurzy s Oldou Chramostou: 

Nový DNS program!

Kurzy jsou vedeny jako čistě praktické workshopy, zaměřující se na aplikaci principů vývojové kineziologie k úpravě cvičení využívaných ve fitness, silově kondičním tréninku sportovců či sportující veřejnosti.

 


Randomizovaná kontrolovaná studie, do které bylo zařazeno 72 účastníků, potvrzuje pozitivní vliv  DNS na pohybové stereotypy a stabilitu seniorů s chronickými bolestmi zad.

Článek tureckých autorů byl publikován v časopise  SOMATOSENSORY & MOTOR RESEARCH

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -