Přažská škola rehabilitace

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DNS Kolář

Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice
i v terapii pohybového systému.

Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

®

Novinky

Doporučte svým klientům a známým  tento speciální kurz :

Nový praktický program pro absolventy kurzu B

Zlepšení praktických dovedností, manuálních kontaktů, modifikací a cvičebních pozic 

Možnost diskutovat konkrétní problémy, přivést vlastní pacienty

Rozbor videí vlastních pacientů

PRAXE, PRAXE, PRAXE …

Zkušené DNS lektorky Vám pomohou získat jistotu při aplikaci DNS u Vašich klientů 

s nejrůznějšími problémy a diagnózami

DNS kurzy pro pacienty

Nový DNS program!

Kurz pro laickou veřejnost – pro lidi s bolestmi zad, nebo pro ty, kteří si chtějí zlepšit držení těla, i pro ty, kteří mají sedavé zaměstnání a chtějí cvičit za účelem prevence bolestí v zádech. 

Celodenní praktický edukační program

Návod na cvičení po dobu šesti týdnů

V ceně kurzu je 6 týdnů zdarma přístup k videu pro pacienty


Průvodce pro pacienty

Pošlete toto PDF svým klientům jako návod, jak se zaregistrovat do DNS online videoknihovny - sekce pro pacienty

Vytištěné můžete rozdávat v ordinaci

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -