Přažská škola rehabilitace

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DNS Kolář

Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice
i v terapii pohybového systému.

Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

®

Novinky

Zaregistrujte se na interaktivní online workshop  s  certifikovaným  DNS instruktorem z Kanady dr. Michaelem Maxwellem, který  též vyučuje koncept Klinická Neurodynamika 

Online -  9.3. 2024

Hodinový program v angličtině

  • Využití DNS principů při cvičení jógy pro pacienty s roztroušenou sklerózou
  • Modifikace pro pacienty s různým stupněm postižení
  • Využití široké škály pomůcek
  • Edukace pro domácí cvičení  

Předplatitelé DNS video knihovny najdou nová videa na svém účtě v sekci „Vyšetření a terapie - kazuistiky“. 

Ostatní se mohou registrovat zde

Zvýšení pohybové aktivity po pandemii Covid 19

Mezinárodní spolupráce Rehabilitation Prague School, 2.LF UK, Praha, ČR, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko  a Opole University of Technology, Opole, PL.


V rámci grantového projektu vznikl vědecký článek poukazující na nedostatečnou pohybovou činnost univerzitních studentů v době po pandemii Covid 19 ve všech sledovaných regionech, tj. v ČR, na Slovensko a v Polsku. Součástí projektu byla soutěž o chytré hodinky.

DNS silový trénink

Kurz pro trenéry pracující v posilovně 

Aplikace konceptu DNS v rámci tradičního silového tréninku s využitím tlaků, tahů, visů a dřepů a dalších tradičních posilovacích technik. 

DNS silový trénink část “I” bude následován částmi II a III s možností získání certifikátu DNS trenéra 


Kurz pro osoby s bolestmi zad, a pro všechny, kdo chtějí zlepšit držení těla nebo chtějí cvičit za účelem prevence bolestí v zádech. 

V ceně kurzu je 6 týdnů zdarma přístup k videu pro pacienty

V ceně kurzu elektornická verze boržury Cvičení pro pacienty

V ceně kurzu elektronická verze brožury Autoterapie pánevního dna


Kurz pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru RFM i pro všechny další zájemce z řad

zdravotníků.


Informace radka.salusova@lfmotol.cuni.cz. a program zde

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -