Přažská škola rehabilitace

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

DNS Kolář

Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice
i v terapii pohybového systému.

Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

®

Novinky

Cvičíme v rytmu básniček podle Cvičebníčku

Již registrovaní uživatelé najdou nové video ve své DNS App, noví uživatelé se mohou registrovat zde.

podle DNS FIT KID cvičebníčku

Posilování stresem - Cesta k odolnosti

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali DNS sportovní kurz II nebo klinický kurz B. Čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení DNS dovedností ve sportovním tréninku: Praha, 5-6.11. 2022.

Tento kurz je tradičně účastníky výborně hodnocený:

.."skvělý kurz který splnil očekávání..."

.."Kurz přesně odpovídá termínu REFRESH" - zopakování, vyjasnění, praxe"...

..."Velmi prakticky založený kurz, na vše je dostatek prostoru a casu. Skvělé předvádění a trénink praktických dovedností"...

Podívejte se na krátké video z akce

Všem děkujeme za účast a těšíme se na Vás v DNS kurzech


Ještě je několik volných míst ve sportovních kurzech na podzim letošního roku 

- podívejte se na nabídku zde


Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -