DNS Plakáty & Rollup banner

Cvičení ve vývojových řadách

Plakát DNS stabilizačních strategií

Plakát DNS FIT KID.

Elektronickou verzi cvičebních pozic ve vývojových řadách dostanete jako bonus k předplatnému On-line video knihovny

FIT KID

Plakát DNS FIT KID

Plakát je pomúckou k edukačnímu programu DNS FIT KID. Zobrazuje modifikace cvičení pro děti v polohách zvířátek. Je doplněním FIT KID Cvičebníčku a rychlým návodem, jak hravou formou s dětmi trénovat správnou trupovou stabilizaci, funkční kloubní centraci a pohybové dynamické vzory. Varianty s míčem, pružnými tahy a skluznou deskou zvyšují hravost a zpestřují dětem cvičení. Dynamické cvičení přechodů ze základního postavení do jednotlivých poloh zobrazených kolem každého zvířátka vedou k upevnění správného trupové stabilizace v průběhu pohybu. Ikony pana Pupánka, pana Vcucánka a pana Ochablíka umožní dětem i jejich rodičům pochopit, jak se na tvaru břicha projevuje správná a chybná stabilizace.


K dispozici v české i anglické verzi. Je-li adresa dodání v ČR nebo na Slovensko, automaticky zasíláme českou verzi plakátu. Máte-li zájem o plakát v angličtině, informujte nás prosím na emailové adrese: info@rehabps.com

Stabilizace

Plakát DNS stabilizačních strategií.

DNS plakát zobrazující optimální a abnormální posturální stabilizační strategie. Využijte tuto názornou pomůcku a vysvětlete svým klientům a kolegům principy fyziologického stabilizačního vzoru i nejčastější posturálně-stabilizační poruchy. Na výstižných nákresech popište rozdíl mezi ideální a porušenou koordinací svalů, které stabilizují hrudník, páteř a pánev, zdůrazněte rozdíl mezi správným a abnormálním stereotypem dýchání. Demonstrujte principy optimální posturální stabilizace na příkladu sedu a dřepu a představte originální koncept “funkční kloubní centrace a decentrace”. Plakát DNS stabilizačních strategií má stejný formát jako plakáty DNS cvičení ve vývojových polohách. Profesionálním, estetickým a praktickým způsobem doplní grafickou výzdobu vaší pracovny. K dispozici v české i anglické verzi. Je-li adresa dodání v ČR nebo na Slovensko, automaticky zasíláme českou verzi plakátu. Máte-li zájem o plakát v angličtině, informujte nás prosím na emailové adrese: info@rehabps.com

Cvičení ve vývojových řadách

Ideální pomůcka pro všechny rehabilitační pracovníky, kteří využívají v praxi cvičení ve vývojových pozicích. Plakáty ilustrují ideální stabilizační vzor a funkční centraci všech segmentů, umožňují srovnání pacientova posturálně-lokomočního vzoru s optimálním vzorem dle vývojové kineziologie a identifikaci funkčně decentrovaných segmentů na které je nutné se terapeuticky zaměřit.

Na fyziologicky se vyvíjejících dětech i na dospělém jedinci jsou znázorněny diagnosticky a terapeuticky nejdůležitější vývojové pozice od 3 do 13 měsíců. Plakáty také demonstrují základní principy trupové stabilizace, ipsilaterální a kontralaterální pohybový vzor a otevřený a uzavřený kinematický řetězec. Text na těchto plakátech je pouze v anglickém jazyce.

Plakáty

s lištami a háčkem

rovnou k zavěšení

bez lišt a háčků,

například do clip artu

Plakáty dodávány v pevném papírovém tubusu

FIT KID

1 plakát

Cena včetně 

dopravy do ČR

480,- Kč

410,- Kč

Cena včetně 

dopravy Slovesko

€ 26

€ 24

Stabilizace

1 plakát

Cena včetně 

dopravy do ČR

480,- Kč

410,- Kč

Cena včetně 

dopravy Slovesko

€ 26

€ 24

Cvičení ve vývojových řadách

1 plakát

Cena včetně 

dopravy do ČR

880,- Kč

750,- Kč

Cena včetně 

dopravy Slovesko

€ 42

€ 37

Cvičení ve vývojových řadách

Stabilizace

FIT KID

4 kusy

2+1+1plakát

+

+

Cena včetně 

dopravy do ČR

1550,- Kč

1300,- Kč

Cena včetně 

dopravy Slovesko

€ 80

€ 70

Velikost každého plakátu:  58 x 87 cm

Pokud potřebujete více než 10ks plakátů nebo další informace kontaktujte nás na: info@rehabps.com

Rollup banner

Všechny vývojové pozice od 3 do až 13 měsíců na jednom banneru.

Velikost: 209 x 90 cm

Velikost v transportním obalu: 10x10x90 cm 

Váha: 2,75 kg 

Cena včetně dopravy Česká republika

2000,-

209 cm

(výška)

Cena včetně dopravy na Slovensko  € 100

Rollup banner: potištěný vysouvací vinyl v hliníkovém pozdru s otočnými nohami a skládací tyčí. Jednoduchá instalace. Je dodáván s taškou pro snadný přenos.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -