On-line video knihovna

- sekce pro pacienty

Laický návod pro pacienty jak samostatně cvičit podle konceptu DNS. 

Příklady autoterapie

490,-    Kč

Přístup do databáze vyžaduje připojení k internetu. 

Videa nelze stahovat a ve webovém prohlížeči se přehrávají pouze on-line. V DNS Aplikaci i offline.

Cena

Cena Slovensko 20

Po zaplacení Vám přijde jméno a heslo pro přístup do knihovny.

Jako bonus k předplatnému Vám do knihovny přidáme elektronickou on-line verzi DNS Autoterapie a autoterapii pánevního dna

1. Obecný strukturovaný návod - video v délce 66 minut laickým způsobem vysvětluje základní principy správné trupové stabilizace. Krok po kroku DNS instruktorka názorně a srozumitelně ukazuje a vysvětluje, jak správně dosáhnout optimálního nastavení trupu jako výchozí polohy pro cvičení, jak správně dýchat, jak rozpoznat nejčastější chyby při cvičení a následně předvádí cvičení v základních vývojových polohách. Představuje řadu modifikací cviků vleže na zádech, vleže na břiše, v poloze na čtyřech včetně polohy medvěda, v dřepu, ve variantách sedu, tripodu i vysokého kleku.

2-5. Cvičební sestavy pro pacienty - čtyři sestavy, každá v délce 15-20 minut, dává konkrétní návod, jak cviky poskládat za sebou do plynulých sérií. Od první ke čtvrté sestavě se postupně zvyšuje náročnost cvičení. DNS instruktorka Vás cvičením provádí pomocí komentovaného videa. Upozorňuje na nejčastější chyby a vysvětluje, jak je korigovat a jak kvalitu cvičení neustále kontrolovat. 


  Systém umožňuje terapeutovi označit ty cvičební pozice, které chce konkrétnímu pacientovi doporučit a odkaz na výběr pozic zaslat pacientovi mailem. 

  Videa jsou určena všem terapeutům a trenérům, kteří využívají DNS při práci s klienty s bolestmi či dysfunkcí pohybového aparátu a chtějí jim doporučit domácí cvičení, stejně jako pacientům s bolestmi zad, kteří chtějí cvičit sami doma. Videa též využije kdokoliv, kdo chce cvičením předcházet bolestem v zádech.

DNS

Podívejte se na ukázku zdarma

Průvodce pro pacienty

Pošlete toto PDF svým klientům jako návod, jak se zaregistrovat do DNS online videoknihovny - sekce pro pacienty

Vytištěné můžete rozdávat v ordinaci

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: