On-line video knihovna

- sekce pro pacienty

Laický návod pro pacienty jak samostatně cvičit podle konceptu DNS. 

Příklady autoterapie

Předplatné na 1 rok

490,-    Kč

Přístup do databáze vyžaduje připojení k internetu. 

Videa nelze stahovat a ve webovém prohlížeči se přehrávají pouze on-line. V DNS Aplikaci i offline.

Cena

Cena Slovensko 20

Po zaplacení Vám přijde jméno a heslo pro přístup do knihovny.

Jako bonus k předplatnému Vám do knihovny přidáme elektronickou on-line verzi DNS Autoterapie a autoterapii pánevního dna

1. Obecný strukturovaný návod - video v délce 66 minut laickým způsobem vysvětluje základní principy správné trupové stabilizace. Krok po kroku DNS instruktorka názorně a srozumitelně ukazuje a vysvětluje, jak správně dosáhnout optimálního nastavení trupu jako výchozí polohy pro cvičení, jak správně dýchat, jak rozpoznat nejčastější chyby při cvičení a následně předvádí cvičení v základních vývojových polohách. Představuje řadu modifikací cviků vleže na zádech, vleže na břiše, v poloze na čtyřech včetně polohy medvěda, v dřepu, ve variantách sedu, tripodu i vysokého kleku.

2-10. Cvičební sestavy pro pacienty - devět sestav, každá v délce 5-20 minut, dává konkrétní návod, jak cviky poskládat za sebou do plynulých sérií. Postupně se zvyšuje náročnost cvičení. DNS instruktorka Vás cvičením provádí pomocí komentovaného videa. Upozorňuje na nejčastější chyby a vysvětluje, jak je korigovat a jak kvalitu cvičení neustále kontrolovat. 


  Systém umožňuje terapeutovi označit ty cvičební pozice, které chce konkrétnímu pacientovi doporučit a odkaz na výběr pozic zaslat pacientovi mailem. 

  Videa jsou určena všem terapeutům a trenérům, kteří využívají DNS při práci s klienty s bolestmi či dysfunkcí pohybového aparátu a chtějí jim doporučit domácí cvičení, stejně jako pacientům s bolestmi zad, kteří chtějí cvičit sami doma. Videa též využije kdokoliv, kdo chce cvičením předcházet bolestem v zádech.

DNS

Podívejte se na ukázku zdarma

Průvodce pro pacienty

Pošlete toto PDF svým klientům jako návod, jak se zaregistrovat do DNS online videoknihovny - sekce pro pacienty

Vytištěné můžete rozdávat v ordinaci

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: