English version

Mgr. Zuzana Suzan

Zuzana absolvovala v roce 2003 magisterské studium fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2003 do roku 2010 pracovala na Klinice rehabilitace FN Motol. Od roku 2013 pracuje na částečný úvazek v Centru Pohybové Medicíny Pavla Koláře.


Podílí se na vedení odborných praxí a na výuce studentů fyzioterapie na 2. LF UK.

Mgr. Suzan absolvovala řadu odborných rehabilitačních kurzů, např.  kurz Vojtovy metody se zaměřením na dospělé pacienty (2006), kurz Měkkých technik (2008), Kurz Fasciální Manipulace dle Stecca level I,II,III (2020) a v roce 2019 absolvovala Veterinární kurz Fasciální Manipulace dle Stecca zaměřený na  práci s koňmi. Aktivně se věnuje jezdectví a ve své soukromé praxi se specializuje na práci s jezdci jak v sedle, tak mimo něj.

Zuzana je instruktorkou DNS od roku 2004, podílí se na výuce jak sportovních, tak klinických DNS kurzů v ČR i v zahraničí.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -