English version

Mgr. Veronika Čmolíková

Veronika v roce 2010 ukončila magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK v Praze. V témže roce začala pracovat na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol na ambulantním a lůžkovém oddělení pro dospělé pacienty. Podílela se na praktické výuce studentů fyzioterapie 2.LF. 

Od roku 2018 pracuje v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Zde má možnost kromě práce s klasickým spektrem ambulantních pacientů získávat zkušenosti a aplikovat principy DNS při spolupráci s profesionálními sportovci.

V rámci postgraduálního vzdělávání se zúčastnila v průběhu let množství kurzů vedených českými i zahraničními lektory (Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Medical Taping Concept, Koordinačně-zátěžová kinezioterapie, Evidence based přístup k jizvám, adhezím a viscerálním srůstům a další). Její práci s klientem výrazně ovlivnilo studium Fasciální manipulace dle Stecca, kterému se věnuje od roku 2017. Absolvovala Level I a II, kurz Masterclass pro řešení muskuloskeletálních problémů, v roce 2020 Level III zaměřený na léčbu interních dysfunkcí. V diagnostice a léčbě svých pacientů v současné době nejvíce využívá DNS principů v kombinaci s fasciální manipulací. V roce 2022 dokončila kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku.

Na výuce kurzů DNS se podílí od roku 2011. V pozici vedoucího lektora učí pravidelně DNS kurzy v České republice i v zahraničí.  V současné době se podílí na tvorbě DNS edukačních videoprogramů (DNS skupinové cvičení) a na tvorbě DNS videomateriálů pro pacienty

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -