English version

Mgr. Lenka Oplatková

Lenka absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2002 a následně začala pracovat jako fyzioterapeutka na Rehabilitační klinice FN Motol, kde se věnovala především rehabilitaci pacientů po operaci páteře.

V roce 2005 získala magisterský titul v oboru fyzioterapie na FTVS a dále pokračovala v práci na Rehabilitační klinice fakultní nemocnice Motol pod vedením profesora Pavla Koláře. Několik let pracovala na spinální jednotce, čímž získala bohatou škálu zkušeností s neurologickými pacienty. V současnosti pracuje na ambulanci Rehabilitační kliniky FN Motol, kde se věnuje klientům se širokým spektrem diagnóz, včetně sportovců.

Absolvovala řadu odborných kurzů, jako jsou kurz myoskeletálních tchnik podle prof. Lewita, reflexní lokomoce podle Vojty a mnoho dalších, včetně fasciální mobilizace dle Stecco, diagnosticko-terapeutických postupů podle Ludmily Mojžíšové, McKenzie koncept, rehabilitační postupy v rámci sportovní tréninku a další.

Mgr. Oplatková působí jako certifikovaná instruktorka v kurzech Dynamické Neuromuskulární Stabilizace od roku 2006. Pravidelně vyučuje v klinických i sportovních kurzech v České republice i v zahraničí. Intenzivně se podílí na tvorbě originálních DNS animací a DNS edukačních videí

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -