3D VIDEO ANIMACE

DNS stabilizačních strategií

   Na originálních DNS animacích jsou znázorněny modely ideálního vzoru posturální stabilizace, funkční kloubní centrace a nejčastějších poruch, se kterými se v klinické i sportovní praxi setkáváme. Snadno pochopitelným způsobem je znázorněna fyziologická i patologická dechově-posturální funkce bránice v souhře s ostatními svaly integrovaného stabilizačního systému. Všechny animace jsou podrobně a srozumitelně komentovány v českém jazyce. Soubor animací v délce 43 min napomůže studentům DNS kurzů snadno pochopit optimální a narušený vzor držení těla a poslouží také jako vhodná pomůcka pro vysvětlení problematiky pacientům a sportovním klientům. 

Obsahuje tato videa

1. Posturální stabilizace - Fyziologie

10 min video

2. Posturální stabilizace - Patologie

8 min video

3. Vyšetření dle konceptu DNS

"Klinické hodnocení dle  konceptu DNS" - 25 min video kombinuje originální DNS animace s reálnými pacienty

Podívejte se na ukázku z videa:

Podívejte se na ukázku z videa:

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -