English version

Mgr. Sylva Pintarová

Sylva dokončila magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě University Karlovy v roce 2014. V roce 2015 absolvovala dvouměsíční praktickou stáž na University of Applied Sciences v Savonnlinně ve Finsku. Od roku 2014 pracuje jako fyzioterapeutka na ambulantním a lůžkovém oddělení Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol pod vedením profesora Pavla Koláře. Podílí se na vedení odborných praxí a na výuce studentů fyzioterapie 2. LF UK.

Během své práce v pozici fyzioterapeuta získala zkušenosti s pacienty s neurologickými, ortopedickými a muskuloskeletálními obtížemi, pracovala též na Spinální jednotce kliniky. V současné době pracuje Mgr. Pintarová s dospělými pacienty a staršími dětmi, kteří trpí širokou škálou diagnóz, přičemž využívá dovedností a znalostí z mnoha profesionálních kurzů, které absolvovala. Zabývá se terapií dospělých pacientů s převážně neurologickými a funkčními problémy. Specializuje se též na pacienty s poruchou chůze, u nichž ve své práci využívá moderní přístrojové metody jako např. dynamickou plantografii, stabilometrickou plošinu a neuro-stimulátor na dolní končetiny.

Mgr. Pintarová se zúčastnila mnoha odborných kurzů, např. Viscerální terapie, Mobilizace kloubů, Ošetření trigger-pointů, Koncept Ludmily Mojžíšové  (I. a II. část), Iyengar Yoga zaměřená na rehabilitaci, Motus kineziotaping koncept, Posilování a strečink ve fyzioterapii, Studentská část Vojtovy reflexní lokomoce a další. V roce 2018 Mgr. Pintarová zahájila čtyřletý výcvik Feldenkraisovy metody s akreditací Euro TAB, v červnu 2020 se stala "praktikem FM ve výcviku".

V roce 2017 se Mgr. Pintarová stala certifikovanou DNS terapeutkou a od roku 2018 působí jako výukový DNS asistent v České republice i v zahraničí

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -