Lucie absolvovala bakalářský program fyzioterapie na 2. LF UK a následně magisterský program na FTVS UK v Praze.

Od roku 2005 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, kde se vedle práce na ambulantní a lůžkové části kliniky rehabilitace účastní též výuky studentů fyzioterapie. Je také členem týmu pro léčbu spasticity, kde se věnuje zejména klientům po cévní mozkové příhodě, klientům s demyelinizačními onemocněními a dalšími chorobami s klinickými projevy spasticity.

Ve své odborné praxi absolvovala řadu odborných kurzů, např.  Vojtova metoda pro dospělé klienty, Manuální medicína,  Manuální terapie dle Ludmily Mojžíšové, Medical Taping Concept, základy metody Roswithy Brunkow, Rehabilitace spastické parézy, Terapie trigger points, Col Cap - cervikální dystonie a další. 

Jako instruktor DNS působí od roku 2006 a to zejména v ČR a na Slovensku. Je spoluautorkou DNS brožury pro pacienty.
© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -