Michaela absolvovala magisterský obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2008. Od té doby pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol, kde měla možnost sledovat práci prof. Karla Lewita i prof. Pavla Koláře. 

Při své praxi se setkává s dospělými i staršími dětskými pacienty s neurologickou, ortopedickou i myoskeletární problematikou. V letech 2012-2015 byla členkou realizačního týmu florbalové reprezentace U19 na pozici fyzioterapeuta. Od počátku své fyzioterapeutické praxe se Michaela věnuje též pacientům s dysfunkcemi pánevního dna a je spoluzakladatelkou specializovaných poraden zaměřených na tuto problematiku. Věnuje se též pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání fyzioterapeutů a postgraduální přípravě lékařů, vyučuje zejména  funkční diagnostiku a terapii dysfunkcí pánevního dna.

Mezi absolvované kurzy patří: Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému (2009), Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu (2009), Medical Taping Concept (2010), Fyzioterapie u inkontinentních pacientů – Ostravský koncept (2010), Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (2012), Dynamic taping ve fyzioterapii (2014), Komplexní terapie trigger pointů a globální reciproční svalová inhibice (2014), Jóga v rehabilitaci (2014), Posilování ve fyzioterapii (2015), Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí v těhotenství (2016), Metoda L. Mojžíšové (2017), Fasicální manipulace, úroveň I-III (2020).

Členem instruktorského týmu Dynamické Neuromuskulární Stabilizace je Mgr. Havlíčková od roku 2012 a podílí se na výuce klinických kurzů v České republice a na Slovensku.
© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -