© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Struktura kurzů A-D

Účast na kurzech DNS A-D vyžaduje základní neurofyziologické, anatomické a kinesiologické znalosti. Teoretická i praktická část kurzů je zaměřena na klinickou diagnostiku a terapii. Proto se do kurzů A-D mohou registrovat pouze účastníci se základním zdravotnickým vzděláním: lékaři, fyzioterapeuti (Bc, Mgr, DiS), zdravotní sestry, ergoterapeuti. Při první registraci do kurzu A prosím vždy uvádějte svůj titul resp. typ zdravotnického vzdělání.


Fyzioterapeuti z ČR, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti, a to i zpětně.


Podmínky audiovizuálních záznamů kurzů:

Účastníci si můžou kurzy natáčet pro osobní potřebu a domácí samostudium. Z důvodu zachování diskrétnosti důrazně žádáme všechny účastníky jakýchkoliv DNS kurzů, aby žádné videoukázky z kurzů neukládali na jakékoliv online stránky (youtube, facebook privátní webové stránky atd). V případě porušení tohoto pravidla bude natáčení na kurzech zakázáno.

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:

Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.

Pokud žádá účastník přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem, účtujeme 50% kurzovného

Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.

Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu..

Základní kurz A: 3 dnyKurz_A.htmlshapeimage_9_link_0
Základní kurz B: 3 dny
Kurz_B.htmlshapeimage_10_link_0

Kontakt: alenamudr@me.com

Závěrečný kurz D: 4 dnyKurz_D.htmlshapeimage_11_link_0
Pokročilý kurz C: 3 dnyKurz_C.htmlshapeimage_12_link_0