Martina vystudovala magisterské studium v roce 2015 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zkušenosti poté získávala na lůžkové rehabilitaci a ambulantním úseku v Rehabilitační nemocnici Beroun, v rehabilitačním ambulantním centru Be Balanced v Praze. Od roku 2019 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol na dětském úseku. Od roku 2018 spolupracuje s Českou gymnastickou federací a gymnastickým klubem SG Bohemians. 

Ve svém postgraduálním vzdělávání absolvovala řadu odborných kurzů, např.:2014 Fitness trenér, 2016 Jóga ve fyzioterapii, 2016-2017 Koordinačně- zátěžová kinezioterapie A-C, 2017-2018 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dětském věku, 2019-2020 DNS Prof. Koláře. 

Na výuce kurzů DNS se podílí od roku 2020.
© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -