Milan vystudoval v roce 2014 magisterské studium, obor fyzioterapie na 2. LF UK. 

V letech 2012 - 2016 pracoval v Centru pohybové medicíny prof. Koláře v Praze, v roce 2016 otevřel soukromou rehabilitační praxi v Národním tenisovém centru v Bratislavě.

Milan je od roku 2016 členem realizačního týmu národního reprezentačního družstva SR
v Davis Cupu, členem realizačního týmu národního reprezentačního družstva SR ve vodním slalomu a členem Lékařské a antidopingové komise Slovenského olympijského
a športového výboru. 

V rámci svého postgraduálního vzdělávání absolvoval, řadu kurzů, např Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře, Viscerální manipulace 1, Mobilizace v kontextu svalových řetězců, Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Komplexní terapie triger pointů a globální reciproční svalová inhibice. 

Od roku 2016 se Milan podílí na organizaci a asistuje na výuce kurzů Dynamické Neuromuskularní Stabilizace v Bratislavě.
© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -