English version

Mgr. Jakub Novák Ph.D.

Jakub vystudoval magisterský studijní obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Během studia se zúčastnil měsíční stáže na sportovní klinice Do Dragao v Portugalsku. 

Jakub pracuje od roku 2018 jako fyzioterapeut v Centru pohybové medicíny profesora Koláře, zároveň přednáší na 2. lékařské fakultě studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství a taktéž pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve Fakultní Nemocnici v Motole

Působí jako fyzioterapeut reprezentace hodu oštěpem, pozemního hokeje a orientačního běhu. Na vrcholných sportovních akcích, jako je např. mistrovství světa, se stará o akutní i chronické problémy pohybového aparátu reprezentantů. Ve své práci s vrcholovými sportovci se zaměřuje na prevenci úrazů a zlepšování sportovního výkonu v rámci kombinace fyzioterapie a sportovního tréninku. Specializuje se na funkční vyšetření a léčbu sportujících dětí a mladých sportovců. 

Jakub je certifikovaný instruktor Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, v kurzech DNS vyučuje od roku 2019, a to v České republice i v zahraničí. V roce 2022 dokončil doktorský studijní program Kineziologie a rehabilitace na 2.LF UK. Téma jeho doktorského projektu bylo objektivizace posturálních funkcí břišních svalů a nitrobřišního tlaku, což je jedním z hlavních pilířů DNS. Na toto téma publikoval několik původních odborných prací v renomovaných rehabilitačních mezinárodních časopisech.

Jako bývalý extraligový florbalista se i nyní věnuje sportu. Převážně cyklistice, běžeckému a sjezdovému lyžování, nebo horské turistice s manželkou a dcerou.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -