English version

Mgr. Jakub Novák

Jakub vystudoval magisterský studijní obor fyzioterapie na 2.LF UK. Během studia se zúčastnil měsíční stáže na sportovní klinice Do Dragao v Portugalsku. 

Jakub pracuje od roku 2018 jako fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve Fakultní Nemocnici v Motole, zároveň přednáší na 2. lékařské fakultě studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství a taktéž pracuje v Centru pohybové medicíny profesora Koláře. 

Od roku 2013 působí jako fyzioterapeut reprezentace pozemního hokeje a orientačního běhu. Na vrcholných sportovních akcích, jako je např. mistrovství světa, se stará o akutní i chronické problémy pohybového aparátu reprezentantů. Ve své práci s vrcholovými sportovci se zaměřuje na prevenci úrazů a zlepšování sportovního výkonu v rámci kombinace fyzioterapie a sportovního tréninku. Specializuje se na funkční vyšetření a léčbu sportujících dětí a mladých sportovců. 

Jakub je certifikovaný instruktor Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, v kurzech DNS vyučuje od roku 2019, a to v České republice i v zahraničí. V současné době je studentem doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace na 2.LF UK. Téma jeho doktorského projektu je objektivizace posturálních funkcí břišních svalů a nitrobřišního tlaku.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -