English version

Eliška Urbářová úspěšně ukončila studium fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury University Palackého v Olomouci, kde  v roce 2011 získal titul Mgr. V roce 2008 absolvovala Erasmus program na Univerzity of Applied Science v Lahti.  V roce 2011 nastoupila do FN Motol jako fyzioterapeut na ambulantní a lůžkovou část Kliniky rehabilitace, podílela se také na výuce studentů fyzioterapie.

Eliška pracuje s dospělými i dětskými pacienty, ale také se sportovci. Ve své práci využívá svého bohatého vzdělání z řady odborných rehabilitačních kurzů jak např. Kurz Aerobiku, Aerobik pro děti, Stretch a Overball kurz, Chi-toning a Bosu kurz, Medical taping concept, Forma, funkce a stabilizace podle Kláry Lewitové, Globální reciproční inhibice podle Petra Bitnara, reflexní lokomoce prof. Vojty aj.

Od roku 2012 působí intenzivně jako lektor DNS konceptu v České republice i v zahraničí. Podílí se na rozvoji konceptu DNS FIT KID. Je autorkou DNS cvičebníčku.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -