Lucie absolvovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor fyzioterapie a algoterapie v roce 2001. 

Po ukončení studia krátce pracovala jako fyzioterapeutka na Klinice rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (2002-2003).

V období let 2003 až 2015 pracovala na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol v ambulantní a lůžkové části, jako externí lektor se na 2.LF UK podílela na výuce studentů bakalářského a magisterského oboru fyzioterapie. 

Od roku 2015 působí v Českých Budějovicích v nestátním zdravotnickém zařízení, kde pracuje s dospělými i dětskými pacienty.

Lucie absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů, např. kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, léčba funkční ženské sterility podle L.Mojžíšové a Medical Taping Concept.

Od roku 2006 působí jako instruktorka DNS, a to především v ČR a na Slovensku, zkušenosti má i ze zahraničí (Dánsko, Švédsko, USA). 

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -