Jiří se narodil a vyrůstal v Českých Budějovicích. Až do svých 21 let hrál fotbal na profesionální úrovni, avšak jeho kariéru předčasně ukončila série závažných zranění. Tato událost ho následně přivedla k tomu, že se přesunul z role aktivního hráče do pozice trenéra a později se rozhodl studovat obor fyzioterapie.


Jiří vystudoval bakalářský obor fyzioterapie na Západočeské Univerzitě v Plzni v roce 2017. Následujících 2 roky se věnoval sportovní fyzioterapii u mládeže fotbalistů FK Viktoria Plzeň a poté přešel do Janských Lázní, kde se staral o pacienty s dětskou mozkovou obrnou. Po této zkušenosti se přesunul na 2. lékařskou fakultu, kde úspěšně dokončil magisterské studium v roce 2023. Během svého magisterského studia strávil rok v zahraničí na Novém Zélandu, kde si zdokonaloval své jazykové a manuální dovednosti.


Od roku 2021 pracuje na oddělení dětské rehabilitace ve FN Motol. Má bohaté zkušenosti z oblasti dětské ortopedické rehabilitace a dětské lůžkové rehabilitace. Jiří se stal instruktorem fitness v roce 2019 a v roce 2022 úspěšně absolvoval kurz v oblasti proprioceptivní neuromuskulární stabilizace (PNF). Na 2. lékařské fakultě se aktivně podílí na teoretické i praktické výuce bakalářských i magisterských studentů fyzioterapie.


Od roku 2023 se aktivně podílí na výuce kurzů  DNS, primárně se věnuje výuce klinických a pediatrických kurzů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.


© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -