English version

Účast na kurzech DNS A-D vyžaduje základní neurofyziologické, anatomické a kinesiologické znalosti. Teoretická i praktická část kurzů je zaměřena na klinickou diagnostiku a terapii. Proto se do kurzů A-D mohou registrovat pouze účastníci se základním zdravotnickým vzděláním: lékaři, fyzioterapeuti (Bc, Mgr, DiS), zdravotní sestry, ergoterapeuti. Při první registraci do kurzu A prosím vždy uvádějte svůj titul resp. typ zdravotnického vzdělání. 


Fyzioterapeuti z ČR, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti, a to i zpětně.


Podmínky audiovizuálních záznamů kurzů:

Účastníci si můžou kurzy natáčet pro osobní potřebu a domácí samostudium. Zdůvodu zachování diskrétnosti důrazně žádáme všechny účastníky jakýchkoliv DNS kurzů, aby žádné videoukázky zkurzů neukládali na jakékoliv online stránky (youtube, facebook privátní webové stránky atd). Vpřípadě porušení tohoto pravidla bude natáčení na kurzech zakázáno. 

Struktura kurzů A-D

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:

Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.

Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,

účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.

Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -