English version

Pokročilý kurz “C”

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře

Cena kurzu 340 EUR / 8 500 Kč

( cena je včetně příslušné DPH )

Platba online platení kartou nebo vygenerováním faktury
na webové stránce Pražské školy u příslušného kurzu. 

Měna se přepne automaticky dle země uchazeče.

Počet kreditů SKF: 15

Počet kreditů Unify ČR: 12

Počet účastníků: Max. 35

Větší část kurzu je praktická: s sebou nutný úbor vhodný pro praktické cvičení

Informace pro účastníky z ČR: 

Fyzioterapeuti, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti

Cíle kurzu:

  • Kineziologie svalových řetězců aktivovaných v rámci DNS ipsilaterálních a kontralaterálních vzorů
  • DNS testování: detaily & klinické obrazy typické pro některé typy diagnóz: patologie v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou
  • DNS terapeutické přístupy při patologii v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou:  kombinace prvků aktivace (odpor proti plánované hybnosti, centrace, aktivace fyziologického dechového stereotypu, aktivace na nestabilní ploše, využití zón reflexní stimulace) cvičení ve vývojových polohách , instrukce pacienta v DNS autoterapii
  • Videokazuistiky, diskuze 
  • Příprava na závěrečnou část  - DNS kurz “D”

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

DNS vyšetření a terapie pletence ramenního

Odpoledne:

Patologie voblasti ramene: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách,
edukace pacienta


2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

DNS vyšetření a terapie pletence pánevního

Patologie voblasti kyčle a pánve: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách - edukace pacienta

Odpoledne:

DNS vyšetření a terapie pánevního dna


3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

DNS vyšetření a terapie pacienta se skoliózou

Diskuze, závěr kurzu

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu “C”: Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně “C”: Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu “C”


Test “C”

Je dobrovolný

Posluchači, kteří chtějí v budoucnu obdržet Diplom Certifikovaného DNS Terapeuta se mohou přihlásit ke složení testu C elektronicky.

Test lze zakoupit po absolvování kurzu na příslušné webové stránce Pražské školy (tj. na stránce, na které jste se registrovali do kurzu).

Test se skládá z hodnoceni 10 videí  a 10 fotografií dospělých pacientů - hodnocení kvality motorických vzorů při vyšetření, hodnocení poloho při DNS terapii. Test vyplní posluchač doma a nejpozději do 8 týdnů po ukončení kurzu ho pošle ke zhodnocení DNS instruktorovi.

Pro úspěšné složení testu je nutné správně zodpovědět minimálně 80% otázek. Poté bude vydán DNS Certifikát  dosažení úrovně "C".

Struktura DNS kurzů, části A-D

Kurzy DNS jsou vyučovány v částech A-D, každá části A-C jsou 3 denní, závěrečná čtyřdenní část D se koná na klinice rehabilitace FN Motol vPraze. Do kurzu D se může přihlásit posluchač po absolvování všech A-C kurzů a úspěšném složení všech tří  testů. 

Do D kurzu se lze přihlásit nejdříve 2 roky po absolvováni prvního DNS kurzu "A" a nejpozději 5 let od absolvování  prvního DNS kurzu "A". Posluchač musí aplikovat DNS vyšetřovací a terapeutické techniky v praxi.

DNS  testy: A-D 

Po každé části je možné dobrovolně složit test. 

Ceny testů:

Test A,B,C, za každý test: 60 EUR/ 1500 Kč ( cena je včetně příslušné DPH )

Test D: Cena za test D je zahrnuta vceně kurzu  D

Charakter testů:

Test A: 40 otázek typu multiple choice, hodnocení 10 obrázků

Test B: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dětí - hodnocení vývojového věku a kvality motorických vzorů

Test C: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dospělých pacientů - hodnocení kvality stabilizace, kvality motorických vzorů, návrhy terapie

Test D: praktická zkouška 

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -