English version

Základní kurz "B"

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře

Větší část kurzu je praktická: s sebou nutný úbor vhodný pro praktické cvičení

Informace pro účastníky z ČR:

Fyzioterapeuti, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti

Cíle kurzu:

  • Opakování kurzu A: základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života, vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému v dospělosti
  • Primitivní reflex: posturální aktivita, posturální reaktivita: souvislosti při vyšetření, časná identifikace abnormálního vývoje
  • Vyšetření novorozence a dětí do 1. roku věku, stanovení vývojového věku: praktické demonstrace
  • Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů - pokročilé modifikace, zaměření na praktické detaily při testování. Praktické demonstrace dospělých pacientů
  • DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na vývojových posturálních vzorech. Opakování základních pozic z kurzu A, demonstrace a nácvik náročnějších vývojových poloh a jejich modifikace.
  • Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí).
  • Kortikální funkce: vyšetření percepce tělesného schématu a zařazení prvků kortikální kontroly do DNS terapie
  • Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie.
  • Příprava na DNS kurz "C"

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne:

Vývojová kineziologie, ontogeneze v 1. roce života.

Odpoledne:

Vyšetření dítěte do jednoho roku věku: video demonstrace a praktické ukázky

Hodnocení sagitální stabilizace: DNS testování, detaily a modifikace, video prezentace a praktické ukázky


2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne:

DNS aktivní cvičení: výběr polohy a kombinace prvků  aktivního cvičení (centrace, odpor proti plánované hybnosti, aktivace ideálního dechového vzoru) na podkladě předchozí analýzy pomocí DNS testů

Odpoledne:

DNS aktivní cvičení: pozice na boku “vyšší polohy“, cvičení ve statické poloze, cvičení fáze přechodu zpolohy do polohy, nácvik celého posturálně-lokomočního vzoru zjedné vývojové polohy do druhé.

Praktické demonstrace pacientů (účastníků kurzu): DNS testy + terapie


3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne:

Aplikace DNS – využití DNS metody u kojenců, dětí, atletů, neurologických pacientů, vtěhotenství a u seniorů.

Praxe: “otestuj - zacvič - otestuj”

Diskuze

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu “B”: Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně “B”: Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu “B”


Test “B”

Je dobrovolný

Posluchači, kteří chtějí v budoucnu obdržet Diplom Certifikovaného DNS Terapeuta se mohou přihlásit ke složení testu B elektronicky.

Cena testu A: 60,- EUR/ 1500 Kč ( cena je včetně příslušné DPH )

Test lze zakoupit po absolvování kurzu na příslušné webové stránce Pražské školy (tj. na stránce, na které jste se registrovali do kurzu).

Test se skládá z hodnoceni 10 videí  a  10 foto dětí - hodnocení vývojového věku a kvality motorických vzorů. Test vyplní posluchač doma a nejpozději do 8 týdnů po ukončení kurzu ho pošle ke zhodnocení zpět DNS instruktorovi.

Pro úspěšné složení testu je nutné správně zodpovědět minimálně 80% otázek.

Poté bude automaticky emailem zaslán DNS Certifikát  dosažení úrovně "B".

Struktura DNS kurzů, části A-D

Kurzy DNS jsou vyučovány v částech A-D, každá části A-C jsou 3 denní, závěrečná čtyřdenní část D se koná na klinice rehabilitace FN Motol vPraze. Do kurzu D se může přihlásit posluchač po absolvování všech A-C kurzů a úspěšném složení všech tří  testů.

Do D kurzu se lze přihlásit nejdříve 2 roky po absolvováni prvního DNS kurzu "A" a nejpozději 5 let od absolvování  prvního DNS kurzu "A". Posluchač musí aplikovat DNS vyšetřovací a terapeutické techniky v praxi.

DNS  testy: A-D

Po každé části je možné dobrovolně složit test.

Ceny testů:

Test A,B,C, za každý test: 65 EUR/ 1500 Kč ( cena je včetně příslušné DPH )

Test D: Cena za test D je zahrnuta vceně kurzu  D

Charakter testů:

Test A: 40 otázek typu multiple choice, hodnocení 10 obrázků

Test B: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dětí - hodnocení vývojového věku a kvality motorických vzorů

Test C: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dospělých pacientů - hodnocení kvality stabilizace, kvality motorických vzorů, návrhy terapie

Test D: praktická zkouška

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -