English version

DNS sportovní kurzy

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře

Počet účastníků: Max. 25


Větší část kurzu je praktická: s sebou nutný úbor vhodný pro praktické cvičení


Třídílná série DNS sportovních kurzů představuje principy DNS a jejich aplikaci vrámci posilování, fitness tréninku i využití  pro specifické sportovní stereotypy

Kurzy jsou určeny pro fitness trenéry, sportovní trenéry i zdravotníky. Vkurzech je důraz kladen hlavně na praktický nácvik správné stabilizace včetně dechového stereotypu snásledným kvalitním provedením pohybového vzoru. Všechny tři části jsou zvelké části praktické. Vhodné oblečení do posilovny ssebou je nutné.

Certifikát DNS Trenéra

lze získat po absolvování všech tří částí DNS sportovních kurzů (DNS Sport kurz I,II a III, event. DNS kurz A + DNS Sportovní kurzy II a III) a po úspěšném složení písemného online testu po Sportovním kurzu II a po úspěšném složení praktické zkoušky na závěr třetí části kurzu.  Doporučený rozestup mezi jednotlivými částmi je  cca 6 měsíců. K pochopení kurzu vyšší úrovně je nutné mít dostatečnou praxi ve využívání principů DNS při  individuální  práci s klienty. Složení zkoušky je možné až s odstupem jednoho roku od absolvování první části kurzu, tj. k získání titulu Certifikovaný DNS trenér je nutný alespoň jeden rok praxe. Zájemci mohou být uvedeni po získání závěrečného diplomu na seznamu certifikovaných DNS trenérů na webových stránkách Pražské školy za poplatek 500 Kč na neomezenou dobu (s možností aktualizace osobních dat kdykoliv  prostřednictvím přiděleného individuálního kódu).  Pro trvalé udržení statutu certifikovaného DNS trenéra a ponechání kontaktních informací na webových stránkách Pražské školy rehabilitace je nutné absolvovat pravidelně  alespoň jeden DNS kurz za pět let (dvoudenní refresh kurz pro certifikované DNS trenéry nebo jakýkoliv jiný DNS kurz)..

Platba online platení kartou nebo vygenerováním faktury
na webové stránce Pražské školy u příslušného kurzu. 

Měna se přepne automaticky dle země uchazeče.


Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:

  • Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
  • Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
  • Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
  • Pokud žádá účastník přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem, účtujeme 50% kurzovného
  • Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
  • Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -