English version

DNS sportovní kurzy

3 x 2 dny (celkem 36 vyučovacích hodin)

Část I: 2 denní kurz

 • Základní principy lidské ontogenese a  vývojové kineziologie
 • Vztah mezi  kvalitou vývoje držení těla během prvního roku života a dysfunkcí pohybového systému v dospělosti
 • Základní principy lidského pohybu: posturální vývoj, vzor optimální stabilizace trupu, opěrná a nákročná funkce končetin, ipsilatrální a kontralaterální pohybový vzor, vertikalizace, funkční kloubní centrace, propojení principů neurofyziologických a biomechanických 
 • Vyšetření a korekce dechového stereotypu 
 • Vyšetření kvality stabilizace trupu prostřednictvím dynamických funkčních testů
 • Základy korekčních strategií za účelem dosažení optimální kvality stabilizační funkce trupu a pohybových vzorů: centrace opěrného segmentu, napřímení páteře, správné postavení hrudníku a pánve, výběr ipsilaterálního a kontralaterálního vzoru, funkční kloubní centrace
 • Základy cvičení ve vývojových pozicích (vzor 3-7.  měsíčního dítěte na břiše a na zádech, poloha 5. měsíce na boku, poloha šikmého sedu odpovídající vývoji v 7.-8. měsíci, polohy 9. měsíce: klek a poloha na čtyřech)
 • Integrace stabilizačních cvičení do posilovacích a sportovních technik


Část II: 2 denní kurz

 • Opakování: Optimální postura dospělého jedince v kontextu vývojové kinesiologie
 • Globální motorické vzory
 • Korekce držení těla a pohybového vzoru na základě principů vývojové kineziologie s cílem zlepšit sportovní výkon za současné prevence přetížení pohybového aparátu
 • Praktické opakování z první části kurzu: cvičení v základních vývojových pozicích
 • Další možnosti cvičení ve vývojových polohách 3. -14. měsíce lidské ontogenese: tripod, poloha medvěda, vysoký klek, hluboký dřep, vysoký dřep, šikmý vysoký dřep, závěsný stoj a modifikace
 • Nácvik tělesného schématu a prožitku držení těla a pohybu
 • Modifikovaná cvičení ve vývojových polohách proti odporu therarabandu, na nestabilních plochách, s činkou a jinou zátěží 
 • Aplikace DNS v rámci specifických sportovních technik: házení, skákání, tenisové a golfové údery, bruslení atd.
 • Absolventi II. části kurzu, kteří chtějí na konci kurzu III získat diplom certifikovaného DNS trenéra musí před účastí na DNS sportovním kurzu III úspěšně složit online sportovní test. Jedná se multiple choice test, ve kterém student odpovídá na 30 teoretických otázek, 10 otázek ve formě obrázků a 5 videí. Ihned po odeslání testu přijde emailem studentovi opravené PDF testu. Student musí správně odpovědět minimálně 32 ze 45 otázek. V případě neúspěchu může student opakovat test ještě 2x (tj. celkem má 3 pokusy), při každém pokusu se test skládá zcela nebo částečně z jiných otázek. V případě, že se nepodaří složit test úspěšně ani na 3. pokus je studentovi doporučeno, aby se znovu zúčastnil DNS sportovního kurzu část II a poté test znovu opakoval.


Část III: 2 denní kurz

 • Opakování neurofyziologických principů zásadních pro praktické techniky DNS
 • Detailní definice optimální trupové stabilizace: příklady vyšetření, příklady typických patologií a další modifikace korekce
 • Nákročná  (nápřah, dosah, úchop, kopání) a opěrná funkce (odraz) končetin v rámci sportovních aktivit
 • Nejčastější bolestivé syndromy pohybového aparátu v důsledku sportovního přetížení a nevhodné zátěže a metodiky sportovního tréninku:
 • rameno a pletenec ramenní (syndrom rotátorové manžety, impingement, tendinitida bicepsu)
 • loket (epikondylitidy)
 • pletenec pánevní (bolestivé tříslo, patologie kyčelního kloubu, impingement kyčle)
 • koleno (poranění vazů, menisků, skokanské koleno)
 • Videodemonstrace nejčastějších patologií, praktický nácvik vyšetření bolestivých syndromů pohybového aparátu 
 • Využití principů DNS u různých sportů a sportovních aktivit v rámci tréninku:
 • běh a sprint
 • házení (baseball, tenis, basketbal, házená, hod koulí, diskem...)
 • kopání (fotbal)
 • plavání
 • cyklistika 
 • golf a další

Účastníci, kteří absolvovali všechny tři části DNS sportovních kurzů (event.. klinický kurz A + Sportovní kurz část II a III) a mají minimálně 1 rok praxe, tj. minimálně jeden rok od absolvování prvního (jakéhokoliv) DNS kurzu, mohou vpřípadě zájmu na konci třetí části kurzu složit praktickou zkoušku. Po úspěšném složení zkoušky bude účastníkovi udělen diplom DNS certifikovaného trenéra. Zájemci mohou být uvedeni po získání závěrečného diplomu na seznamu certifikovaných DNS trenérů na webových stránkách Pražské školy za poplatek 500 Kč/20 EUR na neomezenou dobu (s možností aktualizace osobních dat kdykoliv  prostřednictvím přiděleného individuálního kódu).  Pro trvalé udržení statutu certifikovaného DNS trenéra a ponechání kontaktních informací na webových stránkách Pražské školy rehabilitace je nutné absolvovat pravidelně  alespoň jeden DNS kurz za pět let (dvoudenní refresh kurz pro certifikované DNS trenéry nebo jakýkoliv jiný DNS kurz)..

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -