English version

Závěrečný praktický test

v DNS sportovním kurzu část III

DNS Testy sport:

1.    Brániční test v sedě

2.    Brániční test v leže na zádech

3.    Test nitrobřišního tlaku na zádech

4.    Test nitrobřišního tlaku v sedě

5.    Test flexe hlavy vleže na zádech

6.    Test extenze hrudní páteře

7.    Test na 4

8.    Test medvěda

9.    Dřep


Na kolegovi předveďte provedení testu, popište správné a nesprávného provedení a promyslete jaké mohou být příčiny.

Cvičení ve vývojových pozicích: 

1.    3m na zádech a modifikace 

2.    3m na břiše a modifikace

3.    5m vpoloze na boku 

4.    6 m pozice na zádech 

5.    7,5 m – šikmý sed soporou na lokty

6.    8 m – šikmý sed s oporou na dlani 

7.    Cvičení ve vzporu klečmo – zaměření na rameno a HK

8.    Cvičení ve vzporu klečmo  – zaměření na kyčel a DK 

9.    Tripod 

10.    Vysoký  klek

11.    Medvěd

12.    Dřep

13.    Závěsný stoj


Na kolegovi předveďte a popište cvičení vdané poloze, popište v jakém případě by jste cvičení použil/la a za jakým účelem.

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -