Praktická závěrečná DNS zkouška 

Ústní zkoušku uchazeč skládá poslední den kurzu. Zkoušení probíhá ve dvojici před dvoučlennou komisí DNS lektorů. Zkoušený/zkoušená si losují ze dvou okruhů otázek. Jednu otázku z DNS diagnostických testů a jednu otázku zaměřenou na DNS terapii. Na svém kolegovi/kolegyni pak prakticky předvedou a slovně okomentují zadanou otázku. Zkoušející se mohou dále doptávat na související detaily. V případě nezvládnutí zkoušky, zkoušený nezískává Certifikát DNS terapeuta, ale může se o něj znovu ucházet následující rok po opětovném absolvování kurzu D.

Seznam otázek kzávěrečné praktické DNS zkoušce


DNS testy

1) Předveďte brániční test a popište tři složky vyšetření.

    Popište, co vidíte na svém modelu.

2) Předveďte test nitrobřišního tlaku v sedě.

    Popište, co vidíte na svém modelu.

3) Předveďte test nitrobřišního tlaku v leže.

    Popište, co vidíte na svém modelu.

4) Předveďte test extenze.

    Popište, co vidíte na svém modelu. 

5) Předveďte test flexe hlavy a trupu.

    Popište, co vidíte na svém modelu.

6) Předveďte test houpačky v pozici na čtyřech.

    Popište, co vidíte na svém modelu. 

7) Předveďte test medvěda.

    Popište, co vidíte na svém modelu. 

8) Předveďte test squatu.

    Popište, co vidíte na svém modelu.

9) Popište pozici nízkého šikmého sedu:

    Kdy se objevuje v ontogeneze?

    Jaký je to model?

    Jaké jsou možné přechody?

    Popište, co vidíte na svém modelu.

10) Popište pozici vysokého šikmého sedu:

    Kdy se objevuje v ontogeneze?

    Jaký je to model?

    Jaké jsou možné přechody?

    Popište, co vidíte na svém modelu.

11) Popište lezení:

    Kdy se objevuje v ontogeneze?

    Jaký je to model?

    Jaké jsou možné přechody?

    Popište, co vidíte na svém modelu.

12) Popište pozici tripodu:

    Kdy se objevuje v ontogeneze?

    Jaký je to model?

    Jaké jsou možné přechody?

    Popište, co vidíte na svém modelu.

13) Popište pozici vysokého kleku:

    Kdy se objevuje v ontogeneze?

    Jaký je to model?

    Jaké jsou možné přechody?

    Popište, co vidíte na svém modelu.

14) Předveďte a popište vertikalizaci z lehu na břiše.

15) Předveďte a popište vertikalizaci z lehu na zádech.


DNS terapie

1) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici 3M v lehu na zádech?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu.

    Ukažte 2 varianty s velkým míčem včetně terapeutického vedení.

2) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici 3M v lehu na břiše?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu.

    Ukažte 2 varianty cviku včetně terapeutického vedení.

3) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici kleku s oporou o předloktí?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak můžete facilitovat napřímení páteře? Předveďte včetně terapeutického vedení.

4) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici leh na boku?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak můžete facilitovat vzpřímení trupu nad opěrnými končetinami (můžete využít

     i pomůcky)? Předveďte včetně terapeutického vedení.

5) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici nízký šikmý sed?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak můžete facilitovat zpětnou fázi pohybu? Předveďte včetně terapeutického vedení.

6) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici na čtyřech s oporou o dlaně v 

    nediferencované variantě?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak můžete facilitovat opěrnou funkci končetin? 

     Předveďte včetně terapeutického vedení.

7) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici leh na boku?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak můžete facilitovat vzpřímení trupu nad opěrnými končetinami (můžete využít 

    i pomůcky)? Předveďte včetně terapeutického vedení.

8) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici rovný sed?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak varianty cvičení zde můžete využít? Předveďte včetně terapeutického vedení.

9) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici vysoký klek?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Popište přechod do šikmého sedu a do stoje.

    Jednu variantu si vyberte a předveďte na svém modelu včetně terapeutického vedení.

10) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici tripod?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Popište přechod do medvěda a předveďte na svém modelu včetně terapeutického vedení.

11) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici medvěda?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak varianty cvičení zde můžete využít? Předveďte včetně terapeutického vedení.

12) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici squatu?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak varianty cvičení zde můžete využít? Předveďte včetně terapeutického vedení.

13) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici závěsného stoje?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak varianty cvičení zde můžete využít? Předveďte včetně terapeutického vedení.

14) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici sedu?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak varianty cvičení zde můžete využít? Předveďte včetně terapeutického vedení.

15) Pro jakého pacienta by jste zvolili pozici stoje?

    Předveďte manuální a slovní vedení Vašeho modelu ve statické pozici.

    Jak varianty cvičení zde můžete využít? Předveďte včetně terapeutického vedení.

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -