ONTOGENEZE

vývoj dítěte v prvním roce života

Hodinové video dokumentuje fyziologický vývoj dítěte od narození až do doby vertikalizace a samostatné chůze.  Detailně jsou popsány vývojové milníky z hlediska spontánní lokomoce i dynamiky primitivních reflexů. Video je návodem pro všechny odborníky kteří pracují s dětmi, jak rozpoznat odchylky od optimálního vývoje a jak určit vývojový věk dítěte.

Podívejte se na ukázku zdarma a přihlašte se do DNS knihovny pro prohlížení kompletních DNS edukačních materiálů. Již registrovaní uživatelé najdou video také ve své DNS App, noví uživatelé se mohou registrovat zde.

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: