Vyšetření a terapie - kazuistiky

Příklady vyšetření a terapie specifických diagnóz pomocí konceptu DNS

1. DNS vyšetření a terapie těhotné klientky

57 min video

Video demonstruje práci zkušené DNS instruktorky Martiny Ježkové s klientkou
v 36.týdnu těhotenství.

Praktické návody na funkční vyšetření a možnosti ovlivnění postury ženy před porodem

2. Úvod do vyšetření a terapie ramenního kloubu

10 min video

Video, ve kterém zkušená instruktorka Mgr. Valouchová ukazuje vyšetření a terapii sportovce s bolestmi ramenního kloubu

3. Využití DNS principů při cvičení jógy pro pacienty

     s roztroušenou sklerózou

30 min video

DNS instruktorka Martina Ježková předvádí použití technik DNS jógy pro pacienty 

s RS. Video obsahuje ukázky práce s reálnými pacienty trpícími různými formami RS a různým stupněm postižení. Demonstruje jak využívat jógové pomůcky, jak edukovat pacienty v autoterapii a jak aplikovat různé metody asistence během cvičení. Cenný průvodce pro všechny terapeuty pracující s klienty trpícími RS.

DNS vyšetření a terapie těhotné klientky

Podívejte se na ukázku zdarma a přihlašte se do DNS knihovny pro prohlížení kompletních DNS edukačních materiálů. Již registrovaní uživatelé najdou video také ve své DNS App, noví uživatelé se mohou registrovat zde.

Úvod do vyšetření a terapie ramenního kloubu

Využití DNS principů při cvičení jógy pro pacienty s roztroušenou sklerózou

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: