Prof. MUDr. Karel LEWIT, DrCs.

Mobilizační a relaxační techniky

Video knihovna

Mobilizační a relaxační techniky v oblasti páteře a pánve

Tato Videokniha shrnuje komplexně a didaktickým způsobem všechny kloubní mobilizační techniky i techniky svalové relaxace,včetně postupů autoterapie. Film je vynikajícím pomocníkem nejen pro studenty myoskeletálních kurzů, ale pro všechny zdravotníky, kteří se manipulační terapií zabývají. Významná výuková pomůcka pro všechny školitele v kurzech myoskeletální medicíny.

e-Book verze (iBooks)

verze pro iPad, iPhone a Apple počítače

1.Hlava a krk,

499,-

Cena

                              56 minut

Úvod, orofaciální systém, hlavové klouby, krční páteř, C/Th přechod.

2.Hrudní a bederní páteř,

                                                        58 minut

Hrudní páteř: anatomie, vyšetření + mobilizace Th páteře, svaly hrudníku, vyšetření a mobilizace žeber.
Bederní páteř: anatomie, vyšetření a mobilizace L páteře, autoterapie.

499,-

Cena

3.Pánev,

                    44 minut

Anatomie, vyšetření pánve, sakroiliakální kloub, pánevní svaly, kyčelní kloub.

499,-

Cena

Cena Slovensko 19,99 EUR

Mobilizační a relaxační techniky v oblasti končetin

e-Book verze (iBooks)

verze pro iPad, iPhone a Apple počítače

4.Horní končetina 1.část

499,-

Cena


47 minut
Obecné zásady, ruka


5.Horní končetina 1.část

499,-

Cena

42 minut

Loket, rameno

6.Dolní končetina,

                         

48 minut

Chodidlo, koleno, kyčel

499,-

Cena

Cena Slovensko 19,99 EUR

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Další informace: