DNS ve sportu 

DNS sport - část 1

Toto video ve 42 minutách velmi názorně ukazuje možnosti cvičení a posilování optimální trupové stabilizace podle konceptu DNS v nediferencovaných polohách, tj.  vleže na zádech, ve stoji, dřepu, v medvědovi, na čtyřech a v sedě. Do detailu je vysvětlena řada modifikací, jak využít nejrůznější pomůcky v posilovně i jak rozeznat správný styl cvičení od chybného.

Video je cenným pomocníkem pro všechny sportovce, fitness a další sportovní trenéry stejně jako pro laickou populaci, kterou zajímá správný styl cvičení a posilování. Cviky jsou popsány a vysvětleny tak, aby jim rozuměl i laik bez zdravotnického vzdělání, jako pomůcku pro každodenní práci s klienty ale video ocení i sportovní a zdravotničtí profesionálové.

Podívejte se na ukázky z videa Sport 1:

DNS trénink běžce

16 minutové video demonstrující aplikaci DNS u závodního běžce

ke optimalizaci sportovního výkonu a za účelem prevence bolestí zpřetížení. 

Zatím pouze v anglickém jazyce.


Podívejte se na ukázku z videa trénink běžce:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: