Závěrečný praktický test v DNS sportovním kurzu část III© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

 1. DNS Testy sport:


 2. 1.Brániční test v sedě

 3. 2.Brániční test v leže na zádech

 4. 3.Test nitrobřišního tlaku na zádech

 5. 4.Test nitrobřišního tlaku v sedě

 6. 5.Test flexe hlavy v leže na zádech

 7. 6.Test extenze hrudní páteře

 8. 7.Test na 4

 9. 8.Test medvěda

 10. 9.Dřep


 11. Na kolegovi předveďte provedení testu, popište správné a nesprávného provedení a promyslete jaké mohou být příčiny.

 1. Cvičení ve vývojových pozicích:


 2. 1.3m na zádech a modifikace

 3. 2.3m na břiše a modifikace

 4. 3.5m v poloze na boku

 5. 4.6 m pozice na zádech

 6. 5.7,5 m – šikmý sed s oporou na lokty

 7. 6.8 m – šikmý sed s oporou na dlani

 8. 7.Cvičení ve vzporu klečmo – zaměření na rameno a HK

 9. 8.Cvičení ve vzporu klečmo  – zaměření na kyčel a DK

 10. 9.Tripod

 11. 10.Vysoký  klek

 12. 11.Medvěd

 13. 12.Dřep

 14. 13.Závěsný stoj


 15. Na kolegovi předveďte a popište cvičení v dané poloze, popište v jakém případě by jste cvičení použil/la a za jakým účelem.

Kontakt: alenamudr@me.com mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_3_link_0