Certifikovaní instruktoři

Všichni DNS certifikovaní instruktoři mají minimálně pět let klinické praxe pod vedením prof. Pavla Koláře. Mají magisterské vzdělání v oboru fyzioterapie a jsou kvalitně vyškolení v technikách funkčního vyšetření a terapie podle principů vývojové kineziologie. Všichni též absolvovali kompletní série kurzů mobilizačních a relaxačních technik podle Lewita a kurz Vojtovy reflexní lokomoce.  Mgr. Šafářová je certifikovanou instruktorkou Vojtovy reflexní lokomoce. DNS instruktoři pracují s klienty s bolestmi pohybového aparátu, s ortopedickými  a neurologickými diagnózami, většina má též bohatou zkušenost s rehabilitací pacientů po spinálním poranění.  Mgr. Šafářová, Lepšíková, Demeková a Ježková se specializují na rehabilitaci novorozenců, kojenců a dětí. Mgr. Truc, Veselá, Suzan, Valouchová, Novák a Urbářová v rámci své fyzioterapeutické praxe pracují se sportovními týmy i individuálními  profesionálními sportovci. DNS certifikovaní instruktoři pracují pod vedením Prof. Koláře na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol nebo v Centru pohybové  medicíny Prof. Koláře. Principy vývojové kineziologie a techniky DNS vyučují pod vedením prof. Koláře i samostatně v ČR i v zahraničí. Podílejí se též na tvorbě DNS edukačních materiálů i na výzkumných projektech zaměřených na objektivizaci funkčního vyšetření a terapie v rehabilitaci.


Tým DNS instruktorů vyučuje kompletní série kurzů zaměřených na obecnou klinickou aplikaci DNS v rehabilitaci (Kurzy A-D pro zdravotnické profesionály), kurzy zaměřené na pediatrickou problematiku (DNS pediatrické kurzy 1-3 pro zdravotníky). DNS sportovní kurzy (část I,II a III) jsou určeny profesionálům z oblasti sportu a jsou zaměřeny jak na aplikaci DNS ve sportu obecně, tak na konkrétní využití u specifických sportů. Dále jsou  k dispozici praktické „refresh“ a obecné „skills“ kurzy,  i kurzy se specifickým tématickým zaměřením (aplikace DNS u pacientů s ortopedickými či neurologickými diagnózami, u pacientů s inkontinencí, kombinace DNS a jógy a další).© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2020

DNS asistenti

Oldřich Chramosta

Karolína Ptáková

Veronika

Nasslerová

DNS asistenti se podílejí zejména na zajištění praktických workshopů, asistují vedoucím DNS instruktorům při výuce a organizaci kurzů.

Milan

Gašpárek

Martina

Ježková

Jana

Veselá

Marcela Šafářová

Petra

Valouchová

Michal

Truc

Magdalena

Lepšíková

Zuzana

Suzan

Julia

Demeková

Eliška Urbářová

Veronika Čmoliková

Lenka Oplatková

Lucie

Doubková

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_12_link_0

Jakub Novák

Sylva

Pintarová

Lucie

Ujcová