Ideální pomůcka pro všechny rehabilitační pracovníky, kteří využívají v praxi cvičení ve vývojových pozicích. Plakáty ilustrují ideální stabilizační vzor a funkční centraci všech segmentů, umožňují srovnání pacientova posturálně-lokomočního vzoru s optimálním vzorem dle vývojové kineziologie a identifikaci funkčně decentrovaných segmentů na které je nutné se terapeuticky zaměřit.

Na fyziologicky se vyvíjejících dětech i na dospělém jedinci jsou znázorněny diagnosticky a terapeuticky nejdůležitější vývojové pozice od 3 do 13 měsíců. Plakáty také demonstrují základní principy trupové stabilizace, ipsilaterální a kontralaterální pohybový vzor a otevřený a uzavřený kinematický řetězec. Text na těchto plakátech je pouze v anglickém jazyce.

DNS Plakáty & Rollup banner

Cvičení ve vývojových řadách

Plakát DNS FIT KID.


Plakát je součástí edukačních programu DNS FIT KID. Zobrazuje modifikace cvičení pro děti v polohách zvířátek. Je doplněním FIT KID Cvičebníčku a rychlým návodem, jak hravou formou s dětmi trénovat správnou trupovou stabilizaci, funkční kloubní centraci a pohybové dynamické vzory. Varianty s míčem, pružnými tahy a skluznou deskou zvyšují hravost a zpestřují dětem cvičení. Dynamické cvičení přechodů ze základního postavení do jednotlivých poloh zobrazených kolem každého zvířátka vedou k upevnění správného trupové stabilizace v průběhu pohybu. Ikony pana Pupánka, pana Vcucánka a pana Ochablíka umožní dětem i jejich rodičům pochopit, jak se na tvaru břicha projevuje správná a chybná stabilizace.


K dispozici v české i anglické verzi. Je-li adresa dodání v ČR nebo na Slovensko, automaticky zasíláme českou verzi plakátu. Máte-li zájem o plakát v angličtině, informujte nás prosím na emailové adrese: info@rehabps.com

FIT KID

Plakát DNS stabilizačních strategií

Cvičení ve vývojových řadách

Plakáty

s lištami a háčkem

rovnou k zavěšení

bez lišt a háčků,

například do clip artu

Posters

Posters

1 plakát

Stabilizace

Posters

2+1+1plakát

+

Plakáty dodávány v pevném papírovém tubusu

4 kusy

Cvičení ve vývojových řadách

1 set = 2 plakáty

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2022

Pokud potřebujete více než 10ks plakátů nebo další informace kontaktujte nás na: info@rehabps.com

Rollup banner

Všechny vývojové pozice od 3 do až 13 měsíců na jednom banneru.

Velikost: 209 x 90 cm

Velikost v transportním obalu: 10x10x90 cm

Váha: 2,75 kg

2000,-

Rollup banner: potištěný vysouvací vinyl v hliníkovém pozdru s otočnými nohami a skládací tyčí. Jednoduchá instalace. Je dodáván s taškou pro snadný přenos.


209 cm

(výška)

Cena včetně dopravy Česká republika

Cena včetně dopravy na Slovensko € 100

Velikost každého plakátu:  58 x 87 cm

Stabilizace

Cvičení ve vývojových řadách

26

24

42

37

80

70

Cena včetně

dopravy na Slovesko

Cena včetně

dopravy do ČR

Cena včetně

dopravy na Slovesko

Cena včetně

dopravy do ČR

Cena včetně

dopravy Slovesko

Cena včetně

dopravy do ČR

480,-

410,-

880,-

750,-

1550,-

1300,-

Elektronickou verzi cvičebních pozic ve vývojových řadách dostanete jako bonus k předplatnému On-line video knihovny

Plakát DNS stabilizačních strategií.


DNS plakát zobrazující optimální a abnormální posturální stabilizační strategie. Využijte tuto názornou pomůcku a vysvětlete svým klientům a kolegům principy fyziologického stabilizačního vzoru i nejčastější posturálně-stabilizační poruchy. Na výstižných nákresech popište rozdíl mezi ideální a porušenou koordinací svalů, které stabilizují hrudník, páteř a pánev, zdůrazněte rozdíl mezi správným a abnormálním stereotypem dýchání. Demonstrujte principy optimální posturální stabilizace na příkladu sedu a dřepu a představte originální koncept “funkční kloubní centrace a decentrace”. Plakát DNS stabilizačních strategií má stejný formát jako plakáty DNS cvičení ve vývojových polohách. Profesionálním, estetickým a praktickým způsobem doplní grafickou výzdobu vaší pracovny.


K dispozici v české i anglické verzi. Je-li adresa dodání v ČR nebo na Slovensko, automaticky zasíláme českou verzi plakátu. Máte-li zájem o plakát v angličtině, informujte nás prosím na emailové adrese:

Stabilizace

1 plakát

26

24

Cena včetně

dopravy na Slovesko

Cena včetně

dopravy do ČR

480,-

410,-

FIT KID

FIT KID

+

Plakát DNS FIT KID.