®

  1. The nervous system establishes programs that control human posture, movement and gait. This ‘motor control’ is largely established during the first critical years of life. Therefore, the “Prague School” emphasizes neurodevelopmental aspects of motor control in order to assess and restore dysfunction of the locomotor system and associated syndromes.


  1. The “Prague School” of Rehabilitation and Manual Medicine was established by key neurologists/physiatrists, all of whom were giants in the 20th Century rehabilitation movement: Professors’ Vaclav Vojta, Karel Lewit, Vladimir Janda, and Frantisek Vele.


  1. Based upon the groundbreaking neurodevelopmental and rehabilitation principles described by these mentors, Pavel Kolar has organized the next generation of clinical protocols that are designed to restore and stabilize locomotor function. This new rehabilitation approach is called Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS). See video.

The Prague School and Dynamic Neuromuscular Stabilization

Products

News

Contact Alena Kobesova to secure your place in the 2015 course D

PRE-CHRISTMAS SPECIAL!

Pracujete s dětmi a chcete si osvojit aplikaci principů DNS a vývojové kineziologie ve funkční diagnostice a terapii dětských pacientů?

Přihlašte se DNS pediatrický kurz pod vedením Dr. Šafářové - zkušené dětské terapeutky a DNS instruktorky

Praktický nácvik terapie kojenců a dětských pacientů. Demonstrace  živých dětských pacientů i videoanalýzy nejčastějších pediatrických diagnóz indikovaných k rehabilitaci! Instrukce rodičů v domácí rehabilitaci.

Praha, 13.-14.10.2016

DNS koncept bude na konferenci prezentovat Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

Pokud splňujete podmínky k zařazení do kurzu D a máte zájem se ještě letos zúčastnit, kontaktujte organizátora na adrese: alenamudr@me.com

DNS koncept byl představen 800 účastníkům jako hlavní téma konference v Buenos Aires a 600 účastníkům a 2000 online návštěvníkům v Nanjingu v Číně

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali DNS kurz C. Tento víkendový, čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení vyšetřovacích a terapeutických dovedností. Zkušení DNS instruktoři budou věnovat účastníkům při praxi individuální pozornost, zodpoví dotazy a praxi budou modifikovat se zaměřením na techniky dle požadavků účastníků kurzu. Součástí kurzu bude též demonstrace vyšetření a terapie pacientů s vertebrogenní, ortopedickou či neurologickou diagnózou.

Kobesova A, Kolar P Nørgaard I. Dynamic Neuromuscular Stabilization. In Rasova K ed. Neurorehabilitation of people with impaired mobility – therapeutic interventions and assessment tools

Hyun S. Yoona, Joshua (Sung) H. You. Reflex-mediated dynamic neuromuscular stabilization in stroke patients: EMG processing and ultrasound imaging

Pokud splňujete podmínky k zařazení do kurzu D a máte zájem se ještě letos zúčastnit, kontaktujte organizátora na adrese: alenamudr@me.com

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali DNS kurz C. Tento čistě praktický kurz je zaměřen na zdokonalení vyšetřovacích a terapeutických dovedností. Zkušení DNS instruktoři budou věnovat účastníkům při praxi individuální pozornost, zodpoví dotazy a praxi budou modifikovat se zaměřením na techniky dle požadavků účastníků kurzu. Součástí kurzu budou též demonstrace vyšetření a terapie pacientů.

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře přijme do svého týmu lékaře/ lékařku s atestací v oboru RFM, nebo se zájmem o práci v obou rehabilitace a fyzikální medicína.

Kontaktní telefon:

organizační ředitelka CPM - Mgr Hana Loneková 602 350 015, primář CPM  - MUDr. Vítězslav Hradil 777 167 201

Přijďte na DNS pediatrický kurz se zkušenou instruktorkou PhDr. Marcelou Šafářovou, Ph.D., která je certifikovanou lektorkou konceptů DNS a Vojtova reflexní lokomoce.

Studie prokazuje pozitivní efekt konceptu DNS na aktivaci hlubokých flexorů krku a relaxaci hyperaktivního m. sternocleidomastoideus.

The Best Lumbothoracic-Cervical Chain Stabilization Exercise for Longus Colli Activation. Journal of Medical Imaging and Health Informatics

2018

Nácvik segmentové selektivní hybnosti podle konceptu DNS v oblasti střední hrudní páteře zlepšuje senzorickou percepci a snižuje intenzitu a frekvenci bolestí páteře u profesionálních běžkařů.

Can Exercise Targeting Mid-Thoracic Spine Segmental Movement Reduce Back Pain and Improve Sensory Perception in Cross-Country Skiers? Clinical Journal of Sports Medicine. 2018

Využijte jedinečné možnosti a zúčastněte se kurzu zkušeného DNS instruktora z USA Dr. Mika Rintaly.

Interaktivní praktický kurz bude zaměřený na sportovní DNS trénink se zvláštním zřetelem na tenis. 

Přijďte se učit od člena profesionálního týmu PGA (Professional Golf Association), WSL (World Surf League) a mnoha dalších profesionálních sportovních týmů.

Registrace do kurzu ZDE

Přihlašte se na jediný kurz tohoto typu v Evropě v roce 2019!

Kurz Dr. Richarda Ulma v Praze byl v loni zcela vyprodán!

Zaregistrujte se již nyní

On-line video knihovna obsahuje soubor videí, která demonstrují cvičení ve vývojových polohách. Cvičení ve statických pozicích i dynamických přechodech s četnými modifikacemi a konkrétními návody jak aktivovat správný vzor stabilizace trupu, opěrné funkce končetin a optimální průběh pohybu, předvádějí certifikované DNS instruktorky.

Zajistěte si přístup na dlouho očekávanou  DNS video učebnici s podrobným komentářem!

Samostatné kurzy pro zdravotníky a pro sportovní profesionály zaměřené na individuální práci s dětmi k nácviku optimální stabilizační funkce i  návod, jak vést skupinové cvičení dětí v rámci terapie, sportu a prevence. Součástí kurzů budou tzv. živé cvičební jednotky s dětskými probandy. Získejte licenci k vedení sportovních či terapeutických jednotek pod názvem DNS FIT KID!

Běháte? Přihlašte se do DNS běžeckého speciálu

Jste laici, rodiče malých dětí, instruktoři dětských kroužků, cvičitelé dětí v Sokole a zajímá Vás DNS?

Máme pro Vás nové programy:

DNS BATOLE

DNS PŘEDŠKOLÁK

Jak může i laik rozpoznat nesprávný vývoj dítěte

Vývojové milníky

Jak správně manipulovat s kojencem

Praktické rady: Výběr kočárků, obuvi, pomůcek do domácího i sportovního prostředí

Cvičení s dětmi: DNS rozcvička

Functional postural-stabilization tests according to Dynamic Neuromuscular Stabilization approach: Proposal of novel examination protocol

Článek prezenutjící komplexně DNS posturálně-stabilizační testy

Publikováno v Journal of Bodywork & Movement Therapies

2020

Článek pro laickou veřejnost publikovaný v časopisu Motol In

červenec, 2020Velmi úspěšný program pro všechny, kdo pracují s dětmi.

Komentáře účastníků:

  1. Eliška je úžasný lektor, krásně látku vysvětluje. Z kurzu jsem opravdu moc nadšená a DNS FIT KID práce mě opravdu moc baví.


  1. Děkuji moc moc za to, že takový kurz vznikl. Nejlepší kurz DNS co jsem zažila, Eliška je super vyučující co umí nadchnout.

Zvažte účast v kurzech DNS FIT KID!

https://www.rehabps.cz/v/login.php
AppCZ.html
DNSAppCZ.html
AppCZ.html