© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2022

Kontakt: alenamudr@me.commailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_2_link_0

15.6.2022

Vážení kolegové a kolegyně,
zveme vás na jednodenní program, který poskytne ucelený pohled na funkční vyšetření a diagnostiku posturálně lokomoční funkce podle konceptu DNS.
Přednášky a interaktivní demonstrace nabídnou přehled využití DNS v praxi v rámci diagnostiky, prevence, terapie i tréninku pohybového systému.

DNS Motolská konference

FN Motol - Velká Posluchárna

V Úvalu 84, Praha 5

Maximální kapacita sálu je 300 osob

Cena

1500,-

Cena včetně příslušné DPH, nezahrnuje občerstvení

Cena pro Slovensko 60 EUR

prof.Pavel Kolář

autor konceptu DNS

PROGRAM:

8.30 - 9.00      Registrace

9.00 - 9.05      prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2.LF UK. - Přivítání účastníků konference 

9.05 - 9.45      prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. - Koncept DNS

9.45 - 10.20    doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. - Klinické neurologické vyšetření v rámci konceptu DNS

10.20 - 10.40  Mgr. Lenka Oplatková - DNS animace a online DNS knihovna

10.40 - 10.55  Diskuze

10.55 -11.10   Přestávka

11.10 - 11.30  PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. - DNS v pediatrii

11.30 - 11.50  Mgr. Eliška Urbářová - Program DNS FIT KID

11.50 - 12.10  Mgr. Karolína Ptáková - Programy DNS batole a DNS předškolák

12.10 - 12.20  Diskuze

12.20 - 13.30 Oběd

13.30 - 13.50  Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. - DNS sportovní programy

13.50 - 14.10  Mgr. Jakub Novák - DNS a DSP: Výzkumné DNS projekty v rámci doktorského

                                                        studijního programu Kineziologie a rehabilitace

14.10 - 14.30  Mgr. Michaela Havlíčková - DNS vyšetření a terapie pánevního dna

14.30 - 14.45  Diskuze

14.45 - 15.00  Přestávka

15.00 - 15.45  prof. PaedDr. Pavel Kolář - Demonstrace DNS vyšetření a terapie sportovce

                                                                  s dysfunkcí pohybového aparátu

15.45 - 16.15  Mgr. Eliška Urbářová  - Demonstrace DNS vertikalizační řada, DNS flow

16.15 - 17.00  PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D. - Demonstrace DNS vyšetření a terapie pacienta se skoliózou

17.00             Závěrečná diskuze a zakončení konference

Pod záštitou FN Motol a 2.LF UK

Přihláška na konferencihttps://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2244shapeimage_6_link_0
https://events.hrgczechrepublic.cz/dns-2018/

Za přispění: