Pokročilý kurz “C”

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2020

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře

Cíle kurzu:

  1. Kineziologie svalových řetězců aktivovaných v rámci DNS ipsilaterálních a kontralaterálních vzorů

  2. DNS testování: detaily & klinické obrazy typické pro některé typy diagnóz: patologie v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou

  3. DNS terapeutické přístupy při patologii v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou:  kombinace prvků aktivace (odpor proti plánované hybnosti, centrace, aktivace fyziologického dechového stereotypu, aktivace na nestabilní ploše, využití zón reflexní stimulace) cvičení ve vývojových polohách , instrukce pacienta v DNS autoterapii

  4. Videokazuistiky, diskuze

  5. Příprava na závěrečnou část  - DNS kurz “D”Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne:

Kineziologie funkčních svalových zřetězení v rámci DNS ipsi a kontralaterálních vzorů

Detaily v DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti ramene

Odpoledne:

Patologie v oblasti ramene: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách, edukace pacienta


2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne:

Detaily v DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti kyčle a pánve

Patologie v oblasti kyčle a pánve: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách - edukace pacienta

Odpoledne:

Dokončení dopoledního programu – DNS vyšetření a terapie při patologických stavech v oblasti kyčle a pánve

Kortikální funkce - vyšetření, nácvik tělesného schématu se zaměřením na pletenec ramenní a pánevní


3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne:

DNS vyšetření a terapie pacienta se skoliózou

Diskuze, závěr kurzu
DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "C": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "C": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "C”


Test "C"

Je dobrovolný

Posluchači, kteří chtějí v budoucnu obdržet Diplom Certifikovaného DNS Terapeuta se mohou přihlásit ke složení testu C elektronicky.

Test lze zakoupit po absolvování kurzu na příslušné webové stránce Pražské školy (tj. na stránce, na které jste se registrovali do kurzu).

Test se skládá z hodnoceni 10 videí  a 10 fotografií dospělých pacientů - hodnocení kvality motorických vzorů při vyšetření, hodnocení poloho při DNS terapii. Test vyplní posluchač doma a nejpozději do 8 týdnů po ukončení kurzu ho pošle ke zhodnocení DNS instruktorovi.

Pro úspěšné složení testu je nutné správně zodpovědět minimálně 80% otázek. Poté bude vydán DNS Certifikát  dosažení úrovně "C".

Struktura DNS kurzů, části A-D

Kurzy DNS jsou vyučovány v částech A-D, každá část A-C je 3 denní, závěrečná čtyřdenní část D se koná na klinice rehabilitace FN Motol v Praze. Do kurzu D se může přihlásit posluchač po absolvování všech A-C kurzů a po úspěšném složení všech tří  testů.

Do D kurzu se lze přihlásit nejdříve 2 roky po absolvováni prvního DNS kurzu "A" a nejpozději 5 let od absolvování  prvního DNS kurzu "A". Posluchač musí aplikovat DNS vyšetřovací a terapeutické techniky v praxi.


DNS  testy: A-D

Po každé části je možné dobrovolně složit test.

Ceny testů:

Test A,B,C, za každý test: 60 EUR/ 1500 Kč ( cena je včetně příslušné DPH )

Test D: Cena za test D je zahrnuta v ceně kurzu  D

Charakter testů:

Test A: 40 otázek typu multiple choice, hodnocení 10 obrázků

Test B: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dětí - hodnocení vývojového věku a kvality motorických vzorů

Test C: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dospělých pacientů - hodnocení kvality stabilizace, kvality motorických vzorů, návrhy terapie

Test D: praktická zkouška


Cena kurzu 340 EUR / 8 500 Kč

( cena je včetně příslušné DPH )


Platba online platení kartou nebo vygenerováním faktury na webové stránce Pražské školy u příslušného kurzu. Měna se přepne automaticky dle země uchazeče.Počet kreditů SKF: 15

Počet kreditů Unify ČR: 12

Počet účastníků: Max. 35


Větší část kurzu je praktická: s sebou nutný úbor vhodný pro praktické cvičení


Informace pro účastníky z ČR:

Fyzioterapeuti, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_5_link_0