Základní kurz "B"

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2020

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře

Cíle kurzu:

  1. Opakování kurzu A: základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života, vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému v dospělosti

  2. Primitivní reflex: posturální aktivita, posturální reaktivita: souvislosti při vyšetření, časná identifikace abnormálního vývoje

  3. Vyšetření novorozence a dětí do 1. roku věku, stanovení vývojového věku: praktické demonstrace

  4. Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů - pokročilé modifikace, zaměření na praktické detaily při testování. Praktické demonstrace dospělých pacientů

  5. DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na vývojových posturálních vzorech. Opakování základních pozic z kurzu A, demonstrace a nácvik náročnějších vývojových poloh a jejich modifikace.

  6. Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí).

  7. Kortikální funkce a dyspraxie: vyšetření percepce tělesného schématu a zařazení prvků kortikální kontroly do DNS terapie

  8. Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie.

  9. Příprava na DNS kurz "C"Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne:

Vývojová kineziologie, ontogeneze v 1. roce života, primitivní reflexy, posturání aktivita a posturální reakce

Odpoledne:

Vyšetření dítěte do jednoho roku věku: video demonstrace a praktické ukázky

Hodnocení sagitální stabilizace: DNS testování, detaily a modifikace, video prezentace a praktické ukázky


2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne:

DNS aktivní cvičení: výběr polohy a kombinace prvků  aktivního cvičení (centrace, odpor proti plánované hybnosti, aktivace ideálního dechového vzoru) na podkladě předchozí analýzy pomocí DNS testů

Odpoledne:

DNS aktivní cvičení: “vyšší polohy“: cvičení ve statické poloze, cvičení fáze přechodu z polohy do polohy, nácvik celého posturálně-lokomočního vzoru z jedné vývojové polohy do druhé.

Praktické demonstrace pacientů (účastníků kurzu): DNS testy + terapie


3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne:

Kortikální funkce, tělesné schéma, dyspraxie: Kortikální nácvik posturálně-lokomoční funkce a přechodů z jedné polohy do druhé se zaměřením na jednotlivé části těla.

Praxe: “otestuj - zacvič - otestuj”

DiskuzeDNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "B": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "B": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "B”


Test "B"

Je dobrovolný

Posluchači, kteří chtějí v budoucnu absolvovat všechny A-D DNS části a obdržet Diplom Certifikovaného DNS Terapeuta se mohou přihlásit ke složení testu B elektronicky.

Cena testu B: 50,- Euro

Test lze zakoupit po absolvování kurzu na příslušné webové stránce Pražské školy (tj. na stránce, na které jste se registrovali do kurzu).

Test se skládá z hodnoceni 10 videí  a  10 foto dětí - hodnocení vývojového věku a kvality motorických vzorů. Test vyplní posluchač doma a nejpozději do 8 týdnů po ukončení kurzu ho pošle ke zhodnocení zpět DNS instruktorovi.

Pro úspěšné složení testu je nutné správně zodpovědět minimálně 80% otázek.

Poté bude automaticky emailem zaslán DNS Certifikát  dosažení úrovně "B".Struktura DNS kurzů, části A-D

Kurzy DNS jsou vyučovány v částech A-D, každá části A-C jsou 3 denní, závěrečná čtyřdenní část D se koná na klinice rehabilitace FN Motol v Praze. Do kurzu D se může přihlásit posluchač po absolvování všech A-C kurzů a po úspěšném složení všech tří  testů.

Do D kurzu se lze přihlásit nejdříve 2 roky po absolvováni prvního DNS kurzu a nejpozději 5 let od absolvování  prvního DNS kurzu. Posluchač musí aplikovat DNS vyšetřovací a terapeutické techniky v praxi.DNS  testy: A-D

Po každé části je možné dobrovolně složit test.

Ceny testů:

Test A,B,C, za každý test: 60 EUR/ 1500 Kč ( cena je včetně příslušné DPH )

Test D: Cena za test D je zahrnuta v ceně kurzu  D

Charakter testů:

Test A: 40 otázek typu multiple choice, hodnocení 10 obrázků

Test B: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dětí - hodnocení vývojového věku a kvality motorických vzorů

Test C: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dospělých pacientů - hodnocení kvality stabilizace, kvality motorických vzorů, návrhy terapie

Test D: praktická zkouška

Cena kurzu 340 EUR / 8 500 Kč

( cena je včetně příslušné DPH )


Platba online platení kartou nebo vygenerováním faktury na webové stránce Pražské školy u příslušného kurzu. Měna se přepne automaticky dle země uchazeče.Počet kreditů SKF: 15

Počet kreditů Unify ČR: 12

Počet účastníků: Max. 45


Větší část kurzu je praktická: s sebou nutný úbor vhodný pro praktické cvičení


Informace pro účastníky z ČR:

Fyzioterapeuti, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_5_link_0