Hlavní téma kongresu:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.commailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_2_link_0

7. září 2018

Praha, Hotel Clarion

Program DNS kongresu

s mezinárodní účastí

Medicína pohybového systému ve sportu

Přihláška na kongreshttps://events.hrgczechrepublic.cz/dns-2018/shapeimage_4_link_0

8.55: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Slavnostní zahájení kongresu, přivítání účastníků a hostů ze zahraničí


9.00 – 9.30: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Posturální funkce v etiologii poruch pohybového systému u sportovců


9.30 – 10.00 Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

Analýza a korelace zobrazovacích metod a pohybových stereotypů, jejich korekce a léčba


10.00 – 10.15 MUDr. Zdeněk Hříbal

Význam sonografie v diagnostice sportovních zranění


10.15 – 10.30 MUDr. Barbora Hanychová

Ultrazvuková navigace u vybraných sportovních úrazů a jejich léčba v ultrazvukových obrazech


10.30 – 10.45 Diskuze


10.45 – 11.15: Přestávka


11.15 – 11.55 Richard Ulm, DC

Understanding Stabilization in Strength Training


11.55 – 12.35 Brett Winchester, DC

Important considerations for the throwing athlete


12.35 – 13.15: Robert Lardner, PT

Addressing Symmetry and Asymmetry


13.15 – 13.30: Diskuze


13.30 – 14.30: Oběd


14.30 – 14.50: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Lokální nález ve vztahu k metabolickým, imunologickým, psychickým a dalším funkcím


14.50 – 15.10: Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA

Metabolické aspekty v diagnostice a terapii pohybového systému


15.10 – 15.25: MUDr. Vlastimil Voráček

Metabolizmus močové kyseliny u sportovce z pohledu ortopeda


15.25 – 15.45: MUDr. Petr Strnad

Imunologické aspekty v diagnostice a terapii pohybového systému


15.45 -16.00: Diskuze


16.00 – 16.30: Přestávka


16.30 – 16.50: Doc. MUDr. Alena Kobesová, PhD

Je DNS evidence based?


16.50 – 17.10: Mgr. Petra Valouchová, PhD

Obecné principy korekce základních pohybových stereotypů ve sportu


17.10 – 17.30: Mgr. Eliška Urbářová

Posturální funkce a jejich trénink u dětí v rámci sportu. Program DNS FIT KID


17.30-17.45: Diskuze


17.45: Zakončení Kongresu

Kurzy navazující na kongresKongresKurzy.htmlshapeimage_6_link_0