Tři dvoudenní kurzy s teoretickou i praktickou výukou, Praha, 8 - 9 .9. 2018

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.com mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_2_link_0

8 - 9. září 2018

Praha

Kurzy amerických instruktorů navazující na DNS kongres

Místo konáni bude upřesněno nejpozději měsíc před kurzem

  1. Dr. Robert Lardner je neobyčejně zručný fyzioterapeut s excelentními léčebnými výsledky. Při práci těží nejen ze značného osobního nadání pro palpační a aspekční vyšetření pohybového systému, ale také z rozsáhlé znalosti bezpočtu rehabilitačních technik a konceptů a ze schopnosti tyto přístupy integrovat a kombinovat. V rámci přednášky na konferenci se zaměří na význam asymetrií v pohybovém systému z pohledu konceptu PRI (Postural Restoration Institute) a DNS. Ve dvoudenním kurzu vysvětlí možnosti integrace dalších konceptů jako je MRR (Myofascial Release Rehabilitation) PRRT (Primal Reflex Release Techniques) S-CS (Strain –Counterstrain) NSR (Nociceptive Startle Reflex) a dalších, a to v návaznosti na principy DNS. Prakticky předvede a účastníky naučí řadu diagnostických a terapeutických manuálních technik. Bývalý profesionální tanečník baletu dokonale ovládá svoje tělo, předvede správnou i chybnou aktivaci v rámci každého pohybového stereotypu, nabídne možnosti terapie a korekce pro mladého sportovce i pro seniora v dekondici. Přijďte se naučit nové manuální praktické dovednosti, které můžete využít při práci s pacienty s bolestí pohybového systému, stejně jako u sportovců.

  1. Výuka v anglickém jazyce s následným překladem do češtiny


  2. Přítomen bude certifikovaný DNS český instruktor, který výuku přeloží a pomůže vysvětlit detaily

  1. Dr. Brett Winchester má pověst jednoho z nejlepších chiropraktiků v USA. Mistr nárazových manipulací brzy pochopil, že pouhé lupnutí pacienta nevyléčí, byť je v tomto přístupu tak vynikající, že je členem komise Motion Palpation Insitute a manipulace vyučuje a zkouší jak v rámci pregaduální výuky  tak v postgraduálních programech. Funkční přístup podle konceptu Rehabilitation Prague School dlouhodobě integruje s tradičními chiropraktickými technikami v praxi, ve výuce studentů na Logan College of Chiropractic i v rámci četné postgraduální výuky. Talentovaný řečník s rozsáhlými profesionálními zkušenostmi, nevšední manuální zručností, s vynikajícími znalostmi biomechaniky a anatomie je dlouhdoobě jedním z nejlépe hodnocených instruktorů DNS. V přednášce na kongresu bude prezentovat svoje zkušenosti terapeuta profesionálního baseballového týmu St. Louis Cardinals. Ve  dvoudenním prakticky zaměřeném kurzu se zaměří na vyšetření pletence ramenního v rámci sportovních pohybových aktivit s důrazem na „házející sportovce“. Vysvětlí, jak při házení souvisí patologie v oblasti ramene s poruchou globálního stabilizačního vzoru, jak specificky koreluje porucha pletence ramenního s poruchou pletence pánevního, se stabilizací páteře i s opěrnou funkcí dolní končetiny. Těšit se můžete na analýzu stabilizačního, dechového a pohybového vzoru házejícího sportovce na desítkách videí, na bohaté fotodokumentaci i při praktických ukázkách. Z tohoto kurzu si odnesete praktické dovednosti, které můžete využít pří práci s vašimi nejen sportovními klienty. Pracujete s volejbalisty, basketbalisty, házenkáři, tenisty, oštěpaři, koulaři, golfisty, baseballisty?

  2. Přijďte na „nejen DNS nejen házecí kurz“!

  1. Dr. Richard Ulm je chiropraktik a sportovní trenér se speciálním zaměřením na vzpírání a fitness. Bývalý závodní vzpěrač s detailní znalostí anatomie a biomechaniky má bohatou zkušenost se sportovním tréninkem i s terapií sportovců. Na konferenci představí vlastní originální teorii extenční kompresivní stabilizační teorie, mechanismu, který u sportovců s nevhodným stabilizačním stereotypem vede k poškození páteře. Ve dvoudenním praktickém kurzu v posilovně tento nadaný terapeut, sportovec a pedagog  probere jednotlivé posilovacích techniky. Trh, nadhoz, silový dřep, deadlift, bench press, přítahy, shyby, kliky…. U každé vzpěračské či fitness techniky do detailů popíše výhody i nevýhody různých způsobů provedení z biomechanického i neurofyziologického hlediska. Skvělý pozorovací talent i dlouhodobá zkušenost mu dovolují analyzovat každý segment, každou fázi pohybu do nejmenších podrobností. Vysvětlí jak a proč by se mělo v tréninku lišit závodní a rekreační vzpírání, proč vede u řady sportovců extrémní výkon k poškození anatomických struktur a jak tomu předcházet. Silný hlas, prostorově výrazná figura, perfektní znalost anatomie, pohybová šikovnost, schopnost argumentace, osobní zkušenost se sportem a rehabilitací. Na tohoto instruktora nezapomente a hlavně, od něj se řadu věcí naučíte. Zaregistrujte se a přijďte !

  1. Hlavními zahraničními hosty kongresu jsou certifikovaní DNS instruktoři z USA. Dr. Ulm, Winchester a Lardner úzce spolupracují s Pražskou školou rehabilitace. Do Prahy pravidelně dojížděli už za profesorem Lewitem a Jandou, později hlavně za profesorem Kolářem. Již druhou dekádu vyučují v DNS kurzech a přednášejí na kongresech s profesorem Kolářem po celém světě. Všichni tři jsou charismatičtí přednášející, úspěšní a zkušení terapeuti, vynikající pedagogové.  Na konferenci i v kurzech představí možnosti integrace konceptu DNS do praxe fyzioterapeuta a chiropraktika při práci s klienty z oblasti sportu, fitness, zdravotní prevence i terapie. Prezentovat budou vlastní originální techniky a přístupy, které využívají při funkčním vyšetření pohybového systému k identifikaci klíčových oblastí patologie, ke stanovení příčin opakovaných úrazů a přetížení u sportovců, a hlavně v terapii a edukaci klienta.