Na kongres navazují tři dvoudenní kurzy s teoretickou i praktickou výukou, Praha, 8 - 9 .9. 2018

Hlavní téma kongresu:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.commailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_2_link_0

7. září 2018

Praha, Hotel Clarion

DNS kongres s mezinárodní účastí

Freyova 945/33

Hlavní přednášející kongresu:

Autor konceptu DNS, přednosta Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol,

majitel Centra pohybové medicíny,

předseda lékařské komise ČOV, uznávaný fyzioterapeut českých olympioniků

Columbus Chiropractic and Rehabilitation Center OH, USA

Posturální funkce v etiologii poruch pohybového systému u sportovců

Logan College of Chiropractic, MO, USA

St. Louis Cardinals Team Chiropractor

Rehabilitation Institute, Chicago, IL, USA

RichardUlmKongres.html
RichardUlmKongres.html
BrettWinchesterKongres.html
BrettWinchesterKongres.html

Přednáška 7.9.2018

Kurz 8-9.9.2018:

Přihláška na kongreshttps://events.hrgczechrepublic.cz/dns-2018/shapeimage_14_link_0
https://events.hrgczechrepublic.cz/dns-2018/
  1. Přijďte si poslechnout a diskutovat o zkušenostech nejen s DNS konceptem s domácími i mezinárodními certifikovanými DNS instruktory.


  2. Tři čtyřicetiminutové přednášky, zkušených terapeutů a instruktorů z USA v anglickém jazyce.


  3. Další témata kongresu: 

  4. -Sportovní úrazy a bolesti pohybového aparátu z přetížení z hlediska ortopedie, imunologie, metabolismu a kardiovaskulární zátěže

  5. -Možnosti zobrazovacích technik, vyšetření a objektivizace funkčních poruch hybného systému u sportovců

  6. -Terapie a nácvik optimálních posturálně-lokomočních vzorů v rámci sportovního tréninku, prevence.

Jednací jazyk: čeština, angličtina

Přednáška 7.9.2018

Kurz 8-9.9.2018:

Přednáška 7.9.2018

Kurz 8-9.9.2018:

Přednášky 7.9.2018

Lokální nález ve vztahu k metabolickým, imunologickým, psychickým a dalším funkcím

Kongres:

Kongres spolupořádá:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

2. Lékařská Fakulta Univerzita Karlova

RobertLardnerKongres.html
RobertLardnerKongres.html
Program kongresuKongres_program.htmlshapeimage_25_link_0
Kongres_program.html
  1. Výuka v anglickém jazyce s následným překladem do češtiny


  2. Přítomen bude certifikovaný DNS český instruktor, který výuku přeloží a pomůže vysvětlit detaily

Prezidentka kongresu

Spoluzakladatelka konceptu DNS, Instrukotrka DNS, hlavní manažerka DNS kurzů

Zástupkyně přednosty Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol


Přednáška 7.9. 2018

Je DNS evidence based? Shrnutí výzkumných projektů zaměřených na objektizaci posturálně-lokomoční funkce v rámci konceptu DNS