®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2021

Novinky

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Produkty

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_25_link_0

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali sportovní DNS kurz část II nebo klinický DNS kurz B. Tento víkendový, čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení dovedností při práci s klientem v posilovně a fitness. Praktický nácvik využití DNS v silově-kondiční přípravě, využití pomůcek, náčiní a nářadí. Kurz pod vedením zkušeného a oblíbeného DNS instruktora Oldy, který na novém videu "DNS Sport 1" demonstruje techniky DNS v posilovně

  1. 60 minutové video ilustruje fyziologický vývoj dítěte v prvním roce života z hlediska spontánní motoriky a dynamiky primitivních reflexů

  2. Návod jak určit vývojový věk a rozpoznat odchylky od ideálního vývoje

Článek publikovaný v prestižním časopisu JMPT prokazuje, že manuální trakce krční páteře a stabilizace hrudníku podle konceptu DNS signifikantně mění tlaky v horním a dolním jícnovém svěrači.

DNS běžecký speciál

Populární kurz DNS běžecký speciál poslední volná místa 11.-12.11. 2021 pod vedením zkušené instruktorky Petry Valouchové, která demonstruje kazuistiku "DNS trénink běžce" v DNS videoknihovně

  1. Možnosti cvičení a posilování optimální trupové stabilizace podle konceptu DNS v nediferencovaných polohách, tj.  vleže na zádech, ve stoji, dřepu, v medvědovi, na čtyřech
    a v sedě.