®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2020

Novinky

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Produkty

Pracujete s dětmi?

Přihlašte se do kurzu DNS FIT KID

Kurz je určen jak pro zdravotníky tak pro trenéry!

Pilotní kurzy v loňském roce proběhly velmi úspěšně.  Hodnocení frekventantů kurzu:


Kurz se mi ze všech DNS kurzů líbíl nejvíce, skvěle připravená prezentace, podklady, výborná lektorka, dokázala skvěle zaujmout


Bylo to skvělé. Moc děkuji a těším se na příště.


Tento kurz byl skvělý. Všem třem lektorkám za přístup a profesionalitu mnohokrát děkuji a Elišce především. Její zápal pro věc, usměvavost a pozitivní přístup je nabíjející a podněcující k dalšímu vzdělávání. Ještě jednou děkuji.


Kurz bol velmi dobre zorganizovaný a pod vedením vynikajúcej lektorky.

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_27_link_0
AppCZ.html
DNSAppCZ.html
DNS Aplikace 
pro mobilní zařízení 
Apple a AndroidAppCZ.html
AppCZ.html
  1. Nová DNS Aplikace pro telefony, tablety a počítače

  2. K dispozici pro systém iOS (Apple) i Android (Google)

  3. Díky aplikaci můžete mít všechny DNS produkty, tj. videa, brožury, plakáty a další na jednom místě a vždy k dispozici!

  4. Přes aplikaci budete pravidelně informováni o všech novinkách Pražské školy rehabilitace

Pracujete s dětmi a chcete si osvojit aplikaci principů DNS a vývojové kineziologie ve funkční diagnostice a terapii dětských pacientů?

Přihlašte se DNS pediatrický kurz pod vedením Dr. Šafářové - zkušené dětské terapeutky a DNS instruktorky

Praktický nácvik terapie kojenců a dětských pacientů. Demonstrace  živých dětských pacientů i videoanalýzy nejčastějších pediatrických diagnóz indikovaných k rehabilitaci! Instrukce rodičů v domácí rehabilitaci.

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali sportovní DNS kurz část II nebo klinický DNS kurz B. Tento víkendový, čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení dovedností při práci s klientem v posilovně a fitness. Praktický nácvik využití DNS v silově-kondiční přípravě, využití pomůcek, náčiní a nářadí. Kurz pod vedením zkušeného a oblíbeného DNS instruktora Oldy.