®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2021

Novinky

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Produkty

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_25_link_0

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali sportovní DNS kurz část II nebo klinický DNS kurz B. Tento víkendový, čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení dovedností při práci s klientem v posilovně a fitness. Praktický nácvik využití DNS v silově-kondiční přípravě, využití pomůcek, náčiní a nářadí. Kurz pod vedením zkušeného a oblíbeného DNS instruktora Oldy.

https://www.rehabps.cz/v/login.php
  1. 57 minutové video demonstruje práci zkušené DNS instruktorky Martiny Ježkové s klientkou v 36.týdnu těhotenství

  2. Praktické návody na funkční vyšetření a možnosti ovlivnění postury ženy před porodem

  1. 60 minutové video ilustruje fyziologický vývoj dítěte v prvním roce života z hlediska spontánní motoriky a dynamiky primitivních reflexů

  2. Návod jak určit vývojový věk a rozpoznat odchylky od ideálního vývoje

publikován v časopisu Isokinetics and Exercise Science

Aktivita svalů břišní stěny se významně zvyšuje při korekci dechového stereotypu a posturální aktivaci podle konceptu DNS 

Stále je možné registrovat se do speciálních DNS kurzů:

Poslední 3 místa jsou volná v DNS pediatrickém kurzu.

Nový termín kurzu je 6. - 7.9. 2021

Populární kurz DNS běžecký speciál bude organizován

v nových termínech 3-4.6. 2021  a 11.-12.11. 2021

AppCZ.html
DNSAppCZ.html
AppCZ.html