®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2019

Kontakt: alenamudr@me.com mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_9_link_0

Novinky

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Studie prokazuje pozitivní efekt konceptu DNS na aktivaci hlubokých flexorů krku a relaxaci hyperaktivního m. sternocleidomastoideus.

The Best Lumbothoracic-Cervical Chain Stabilization Exercise for Longus Colli Activation. Journal of Medical Imaging and Health Informatics

2018

Produkty

Nácvik segmentové selektivní hybnosti podle konceptu DNS v oblasti střední hrudní páteře zlepšuje senzorickou percepci a snižuje intenzitu a frekvenci bolestí páteře u profesionálních běžkařů.

Can Exercise Targeting Mid-Thoracic Spine Segmental Movement Reduce Back Pain and Improve Sensory Perception in Cross-Country Skiers? Clinical Journal of Sports Medicine. 2018

Přijďte na DNS pediatrický kurz se zkušenou instruktorkou PhDr. Marcelou Šafářovou, Ph.D., která je certifikovanou lektorkou konceptů DNS a Vojtova reflexní lokomoce.

On-line video knihovna obsahuje soubor videí, která demonstrují cvičení ve vývojových polohách. Cvičení ve statických pozicích i dynamických přechodech s četnými modifikacemi a konkrétními návody jak aktivovat správný vzor stabilizace trupu, opěrné funkce končetin a optimální průběh pohybu, předvádějí certifikované DNS instruktorky.

Zajistěte si přístup na dlouho očekávanou  DNS video učebnici s podrobným komentářem!

Samostatné kurzy pro zdravotníky a pro sportovní profesionály zaměřené na individuální práci  s dětmi k nácviku optimální stabilizační funkce i  návod, jak vést skupinové cvičení dětí v rámci terapie, sportu a prevence. Součástí kurzů budou tzv. živé cvičební jednotky s dětskými probandy. Získejte licenci k vedení sportovních či terapeutických jednotek pod názvem DNS FIT KID!

Přihlašte se na jediný kurz tohoto typu v Evropě v roce 2019!

Kurz Dr. Richarda Ulma v Praze byl v loni zcela vyprodán!

Zaregistrujte se již nyní.