®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2021

Novinky

 1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Produkty

Velmi úspěšný program pro všechny, kdo pracují s dětmi.

Komentáře účastníků:

 1. Eliška je úžasný lektor, krásně látku vysvětluje. Z kurzu jsem opravdu moc nadšená a DNS FIT KID práce mě opravdu moc baví.

Kontakt: alenamudr@me.com mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_25_link_0
AppCZ.html
DNSAppCZ.html
AppCZ.html
 1. DNS Aplikace pro telefony, tablety a počítače

 2. K dispozici pro systém iOS (Apple) i Android (Google)

 3. Díky aplikaci můžete mít všechny DNS produkty, tj. videa, brožury, plakáty a další na jednom místě a vždy k dispozici!

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali sportovní DNS kurz část II nebo klinický DNS kurz B. Tento víkendový, čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení dovedností při práci s klientem v posilovně a fitness. Praktický nácvik využití DNS v silově-kondiční přípravě, využití pomůcek, náčiní a nářadí. Kurz pod vedením zkušeného a oblíbeného DNS instruktora Oldy.

https://www.rehabps.cz/v/login.php
 1. 57 minutové video demonstruje práci zkušené DNS instruktorky Martiny Ježkové s klientkou v 36.týdnu těhotenství

 2. Praktické návody na funkční vyšetření a možnosti ovlivnění postury ženy před porodem

 1. Funkční DNS diagnostika a terapie u sportovců

 2. Komentovaná prezentace, 37 minut

 3. Dostupné volně i v rámci DNS knihovny v sekci "Ostatní"

Chcete titul Ph.D.? Přihlašte se do 30.4. 2021 ke studiu v DSP Kineziologie a rehabilitace

Více inormací v sekci "Kineziologie a rehabilitace"

Hledáme i nové školitele pro náš doktorský studijní program


 1. Děkuji moc moc za to, že takový kurz vznikl. Nejlepší kurz DNS co jsem zažila, Eliška je super vyučující co umí nadchnout.

Zvažte účast v kurzech DNS FIT KID!