®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2021

Novinky

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Produkty

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_25_link_0
  1. 60 minutové video ilustruje fyziologický vývoj dítěte v prvním roce života z hlediska spontánní motoriky a dynamiky primitivních reflexů

  2. Návod jak určit vývojový věk a rozpoznat odchylky od ideálního vývoje

  1. Možnosti cvičení a posilování optimální trupové stabilizace podle konceptu DNS v nediferencovaných polohách, tj.  vleže na zádech, ve stoji, dřepu, v medvědovi, na čtyřech a v sedě.

Časné funkční cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci zlepšuje prognózu pacientů po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu. Podívejte se na prezentaci DNS studentů ze zahraničí

Závodní tým aerobiku využívá DNS jako součást

rutinního tréninku.

Dynamické cvičení ve vývojových polohách s modifikacemi specifickými pro sportovní aerobik. Využití DNS FIT KID v praxi

Úspěšný kurz proběhl 6.-7.9.2021 pod vedením Dr. Šafářové a Mgr. Ptákové

Na kurz stejného typu v příštím roce se můžete hlásit zde

Nově připravujeme s Dr. Šafářovou i kurz vyšetření a terapie skolióz