®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2020

Novinky

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Produkty

Kurz je určen pro absolventy základního kurzu DNS FIT KID.

Po úspěšném složení testu absolventi kurzu obdrží LICENCI  k vedení cvičebních jednotek pod názvem DNS FIT KID!

Staňte se prvními poskytovateli programů DNS FIT KID. Zaregistrujte se do kurzu zde

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_26_link_0
AppCZ.html
DNSAppCZ.html
AppCZ.html
  1. DNS Aplikace pro telefony, tablety a počítače

  2. K dispozici pro systém iOS (Apple) i Android (Google)

  3. Díky aplikaci můžete mít všechny DNS produkty, tj. videa, brožury, plakáty a další na jednom místě a vždy k dispozici!

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzu pro DNS studenty, kteří  absolvovali sportovní DNS kurz část II nebo klinický DNS kurz B. Tento víkendový, čistě praktický kurz bude zaměřen na zdokonalení dovedností při práci s klientem v posilovně a fitness. Praktický nácvik využití DNS v silově-kondiční přípravě, využití pomůcek, náčiní a nářadí. Kurz pod vedením zkušeného a oblíbeného DNS instruktora Oldy.

https://www.rehabps.cz/v/login.php
Nová videa v knihovně: DNS skupinová cvičení
Video_Skupina-demo.htmlCourse_D_2019.htmlshapeimage_36_link_0
  1. DNS cvičení z polohy na zádech

  2. DNS cvičení z polohy na břiše

  3. DNS vertikalizační řada

  4. DNS strečink

  5. DNS cvičení se zátěží

Kazuistika se zkoušenou DNS instruktorkou Petrou Valouchovou

16 min video demonstruje aplikaci DNS za účelem optimalizace běžeckého stereotypu a pro prevenci bolestí pohybového aparátu z přetížení

Poslechněte si rozhovor s koordinátorkou DNS kurzů doc. Kobesovou o současných i budoucích DNS projektech
https://www.youtube.com/watch?v=NWx-kctZHAs&t=1757shttps://www.youtube.com/watch?v=NWx-kctZHAs&t=1757shttps://www.youtube.com/watch?v=NWx-kctZHAs&t=1757sCourse_D_2019.htmlshapeimage_41_link_0shapeimage_41_link_1shapeimage_41_link_2

Zapojte se se svými dětmi a klienty do odborné studie zkoumající  úroveň pohybových aktivit během distanční výuky a epidemiologických režimových opatření. Pošlete vyplněný dotazník a počet kroků na adresu: pohybcovid@gmail.com