®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2022

Novinky

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).

Produkty

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_25_link_0

Úspěšný kurz proběhl 6.-7.9.2021 pod vedením Dr. Šafářové a Mgr. Ptákové

Na kurz stejného typu v příštím roce se můžete hlásit zde

Nově připravujeme s Dr. Šafářovou i kurz vyšetření a terapie skolióz

  1. Ucelený pohled na funkční vyšetření a diagnostiku posturálně lokomoční funkce podle konceptu DNS.

  2. Přednášky a interaktivní demonstrace

  3. Diagnostika, prevence, terapie a trénink pohybového systému

Laický návod pro pacienty jak samostatně cvičit podle konceptu DNS. Příklady autoterapie.

66 minutové video v On-line video knihovně

A také samostatně v sekci "Pro pacienty"

V sekci Cvičení a terapie – kazuistiky nově najdete 10 minutové video, ve kterém zkušená instruktorka Mgr. Valouchová ukazuje vyšetření a terapii sportovce s bolestmi ramenního kloubu.

DNS FitKid plakát je součástí edukačního programu DNS FIT KID. Doplňuje Cvičebníček a může Vám být návodem při cvičení nejen s dětskými pacienty.