Contact: alenamudr@me.com
mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_2_link_0

Závěrečný kurz “D”

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře

Podmínky k registraci:

Do kurzu se mohou registrovat účastníci kteří absolvovali kurzy A-C, úspěšně splnili testy A-C a získali certifikáty dosažených úrovní A,B a C a mají aspoň dva roky praxe (2 roky od absolvování prvního DNS kurzu).

Pro registraci do kurzu D kontaktujte organizátora na adrese: alenamudr@me.com


Informace pro účastníky z ČR:

Fyzioterapeuti z ČR, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti.
Cíle kurzu:

 1. Diskuze detailů v rámci DNS přístupu.

 2. Novinky v DNS.

 3. Aplikace principů reflexní lokomoce v rámci DNS.

 4. Parciální posturálně-lokomoční vzory a jejich využití.

 5. Strategie DNS vyšetření a terapie u některých konkrétních diagnóz: skoliosy, radikulární syndromy, bolesti hlavy, závratě, patologie v oblasti ramene, kyčle, kolene.

 6. Mobilizační techniky založené na principech vývojové kineziologie, DNS a reflexní lokomoce.

 7. Vyšetření kojenců a batolat - určování vývojového věku a hodnocení kvality posturálně - lokomočních vzorů.

 8. Vyšetření veretebro-viscerálních vzorů. Diagnostický a terapeutický přístup k pacientům s gastroesofageálním refluxem.

 9. Základní aplikace DNS principů ve sportu.

 10. Praktický nácvik vyšetření a terapie, stanovení strategického plánu u konkrétních pacientů - práce v malých skupinkách pod vedením DNS certifikovaného instruktora.

 11. Průběžné hodnocení manuálních schopností účastníků kurzu jako předpoklad složení závěrečného testu D a následného získání diplomu DNS certifikovaného specialisty.Program kurzu:

1. den: od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

Prof. PaedDr. Pavel Kolář

Kortikální funkce, somatognosie, vývojová dyspraxie a jejich vztah k etiologii bolestivých syndromů pohybového aparátu

Principy vývojové kineziologie ve funkční diagnostice pacientů s ortopedickou diagnózou.

Vyšetření kojenců a batolat – stanovení vývojového věku, hodnocení kvality posturálně-lokomočníh vzorů

Odpoledne:

Praxe: práce v malých skupinkách – DNS vyšetření a terapie. Hodnocení práce uchazečů kurzu


2. den: od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

Funkční vyšetření a terapie pacientů s poruchou rovnováhy

Praktické demonstrace vyšetření a terapeutického ovlivnění posturálně-lokomoční funkce u pacienta s neurologickou diagnózou

Využití principů reflexní lokomoce v rámci DNS

Odpoledne:

Viscero-vertebrální vztahy

Funkční vyšetření a terapie pacientů s gastro-esofageálním refluxem a dalšími poruchami motilit GIT


3. den: od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

Praxe: práce v malých skupinkách – DNS vyšetření a terapie. Hodnocení práce uchazečů kurzu

Odpoledne:

Demonstrace využití DNS při vyšetření a terapii  dětských pacientů

Praxe: práce v malých skupinkách – DNS vyšetření a terapie. Hodnocení práce uchazečů kurzu


4. den: od 8.30 do 14.00 hod

Využití DNS technik ve sportu – prevence úrazů. aplikace principů DNS v posilovně, integrace DNS do tréninku sportovců, ošetření algických syndromů pomocí DNS

Praxe: práce v malých skupinkách – DNS vyšetření a terapie. Hodnocení práce uchazečů kurzuDNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "D" obdrží posluchač poslední den kurzu

Diplom certifikovaného DNS terapeuta obdrží posluchači, kteří prokáží dostatečnou praktickou kompetenci v DNS ve funkčním klinickém vyšetření a terapii dle DNS. Během práce ve skupinkách po celou dobu kurzu budou uchazeči hodnoceni DNS certifikovanými instruktory. Uchazeči, kteří obdrží pozitivní hodnocení poslední den kurzů získají závěrečný  Diplom certifikovaného DNS terapeuta s možností registrovat se jako DNS certifikovaný terapeut na stránkách Pražské školy rehabilitace. Pro trvalé udržení statutu certifikovaného DNS terapeuta a ponechání kontaktních informací na webových stránkách Pražské školy rehabilitace je nutné absolvovat pravidelně  alespoň jeden DNS kurz za pět let (dvoudenní refresh kurz pro certifikované DNS terapeuty nebo jakýkoliv jiný DNS kurz).

Cena kurzu 11 000 Kč / 400 €

 1. Cena kurzu je včetně závěrečného praktického testu

 2. Platba online platení kartou nebo vygenerováním faktury na webové stránce Pražské školy u příslušného kurzu. Měna se přepne automaticky dle země uchazeče.


Počet kreditů Unify ČR: 12

Počet účastníků: Max. 40


Větší část kurzu je praktická: s sebou nutný úbor vhodný pro praktické cvičení.