Hlavní téma kongresu:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.commailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_2_link_0

7. září 2018

Praha, Hotel Clarion

Program DNS kongresu

s mezinárodní účastí

Medicína pohybového systému ve sportu

Přihláška na kongreshttps://events.hrgczechrepublic.cz/dns-2018/shapeimage_4_link_0

9.00 – 9.10: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Slavnostní zahájení kongresu, přivítání účastníků a hostů ze zahraničí


9.10 – 9.30: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Posturální funkce v etiologii poruch pohybového systému u sportovců


9.30 – 10.10 Richard Ulm, DC

Understanding Stabilization in Strength Training


10.10 – 10.50 Brett Winchester, DC

Important considerations for the throwing athlete


10.50 – 11.05: Diskuze


11.05 – 11.30: Přestávka


11.30 – 11.50: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD

Geometrické parametry kloubu jako příčina obtíží i předpoklad výkonu v jednotlivých sportech


11.50 – 12.30: Robert Lardner, PT

Addressing Symmetry and Asymmetry


12.30 – 12.50: Doc. MUDr. Alena Kobesová, PhD

Je DNS evidence based?


12.50 – 13.05: Diskuze


13.05 – 14.10: Oběd


14.10 – 14.30: MUDr. Zdeněk Hříbal

Význam sonografie v diagnostice sportovních zranění


14.30 -14.50: MUDr. Barbora Hanychová

Sonografická navigace v terapii sportovních zranění


14.50 – 15.10: Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

Radiodiagnostické metody a interpretace nálezů zobrazovacích metod ve sportu


15.10 – 15.30: MUDr. Petr Strnad

Imunologické aspekty v diagnostice a terapii pohybového systému


15.30 – 15.50: Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA

Metabolické aspekty v diagnostice a terapii pohybového systému


15.50 -16.10: Diskuze


16.10-16.30: Přestávka


16.30 – 16.50: Mgr. Eliška Urbářová

Posturální funkce a jejich trénink u dětí v rámci sportu. Program DNS FIT KID


16.50 – 17.10: Mgr. Martina Ježková

DNS v integraci s ostatními tréninkovými a terapeutickými metodami ve sportu


17.10 – 17.30: Mgr. Ondřej Růžek

Posturální funkce a jejich poruchy v běžeckých disciplínách


17.30-17.45: Diskuze


17.45: Zakončení Kongresu

Kurzy navazující na kongresKongresKurzy.htmlshapeimage_6_link_0