Na kongres navazují tři dvoudenní kurzy s teoretickou i praktickou výukou, Praha, 8 - 9 .9. 2018

Hlavní téma kongresu:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.commailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_2_link_0

7. září 2018

Praha, Hotel Clarion

DNS kongres s mezinárodní účastí

Medicína pohybového systému ve sportu

Freyova 945/33

Hlavní přednášející kongresu:

Autor konceptu DNS, přednosta Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol, majitel Centra pohybové medicíny


Columbus Chiropractic and Rehabilitation Center OH, USA

Posturální funkce v etiologii poruch pohybového systému u sportovců

Logan College of Chiropractic, MO, USA

St. Louis Cardinals Team Chiropractor

Rehabilitation Institute, Chicago, IL, USA

RichardUlmKongres.html
RichardUlmKongres.html
BrettWinchesterKongres.html
BrettWinchesterKongres.html

Přednáška 7.9.2018

Kurz 8-9.9.2018:

Přihláška na kongreshttps://events.hrgczechrepublic.cz/dns-2018/shapeimage_14_link_0
  1. Přijďte si poslechnout a diskutovat o zkušenostech nejen s DNS konceptem s domácími i mezinárodními certifikovanými DNS instruktory.


  2. Tři čtyřicetiminutové přednášky, zkušených terapeutů a instruktorů z USA v anglickém jazyce.


  3. Další témata kongresu: 

  4. -Sportovní úrazy a bolesti pohybového aparátu z přetížení z hlediska ortopedie, imunologie, metabolismu a kardiovaskulární zátěže

  5. -Možnosti zobrazovacích technik, vyšetření a objektivizace funkčních poruch hybného systému u sportovců

  6. -Terapie a nácvik optimálních posturálně-lokomočních vzorů v rámci sportovního tréninku, prevence.

Jednací jazyk: čeština, angličtina

Přednáška 7.9.2018

Kurz 8-9.9.2018:

Přednáška 7.9.2018

Kurz 8-9.9.2018:

Přednášky 7.9.2018

Geometrické parametry kloubu jako příčina obtíží i předpoklad výkonu v jednotlivých sportech

  1. Výuka v anglickém jazyce bez kontinuálního překladu do češtiny


  2. Přítomen bude certifikovaný DNS český instruktor, který v případě potřeby pomůže problematiku vysvětlit 

Kongres:

Kongres spolupořádá:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

2. Lékařská Fakulta Univerzita Karlova

RobertLardnerKongres.html
RobertLardnerKongres.html
Program kongresuKongres_program.htmlshapeimage_25_link_0