Prezentace DNS konceptu na mezinárodních konferencích v Argentině a Číně

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Prohlédněte si DNS prezentacihttp://rehabps.com/DATA/DNS_Intro_2016.pdfshapeimage_11_link_0

DNS koncept byl představen 800  účastníkům jako hlavní téma konference v Buenos Aires a 600 účastníkům a 2000 online návštěvníkům v Nanjingu v Číně