®

Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.com mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_13_link_0

Produkty

Novinky

Hlavní téma kongresu:

Medicína pohybového systému ve sportu

Praha, 7. září 2018

Kurzy hlavních zahraničních speakerů

Praha, 8 - 9. září 2018

Plakát zobrazuje  optimální a abnormální posturální stabilizační strategie

Ideální pomůcka pro názorné vysvětlení  základních principy posturální stabilizace Vašim klientům!

Přijďte si zlepšit svoje praktické dovednosti do refresh kurzů pro DNS studenty, kteří  absolvovali DNS kurz C nebo sérii DNS sportovních kurzů. Tyto čistě praktické kurzy jsou zaměřeny na zdokonalení vyšetřovacích a terapeutických či tréninkových  dovedností. Zkušení DNS instruktoři budou věnovat účastníkům při praxi individuální pozornost, zodpoví dotazy a praxi budou modifikovat se zaměřením na techniky dle požadavků účastníků kurzu. Součástí kurzu bude též demonstrace vyšetření a terapie pacientů  a trénink specifických sportovních klientů.

Informujeme o možnosti přihlásit se na kurz Rehabilitaci v pediatrii ve FN Motol. Kurz je určený pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru Rehabilitace, zúčastnit se ale mohou i další zájemci (lékaři a fyzioterapeuti).

Hlavní téma kongresu:

7. září 2018

Praha, Hotel Clarion

  1.    Lidská postura (držení těla) i pohyb jsou řízeny prostřednictvím programů centrálního nervového systému.  Centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce  se uplatňuje již v prvním roce života v důsledku geneticky zakódovaných programů. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace zdůrazňuje neuro - vývojové aspekty ve funkční diagnostice i v terapii pohybového systému.

  Základy "Pražské školy" rehabilitace a manuální medicíny položili již v padesátých  letech minulého století lékaři neurologické kliniky akademika Hennera, Karel Lewit, Václav Vojta, Vladimir Janda, a Karel Obrda. Na rozvoji vyšetřovacích i terapeutických metod funkční patologie pohybové soustavy se podíleli jejich další kolegové a spolupracovníci např. František Véle, Jan Jirout, Jan Pfeiffer a mnozí další.

   Na tyto základy navazuje a dále je významně rozvíjí, Pavel Kolář v rámci zcela originálního a nyní již celosvětově uznávaného rehabilitačního přístupu, který je mezinárodně registrován pod  ochrannou známkou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS).